200-kronersregelen st?r fast

Solberg-regjeringen har ikke foresl?tt endringer av 200-kronersgrensen i sitt forslag til revidert statsbudsjett for 2014.
? Vi er meget forn?yd med at regjeringspartiene har lyttet til argumentene for ikke ? heve grensen, sier daglig leder i Distansehandel Norge, Gerhard Anthun.
? Det m? v?re lov ? si at det f?rste slaget om 200-kronersregelen er vunnet. Men regjeringserkl?ringen inneholder fortsatt et ?nske om ? heve grensen, og Venstre har i sitt alternative statsbudsjett foresl?tt grensen ?kt til 500 kroner. Det betyr at vi sammen med andre akt?rer, m? fortsette arbeidet med ? informere om risikoen ved en ?kning av 200-kronersgrensen, sier Gerhard Anthun.
Distansehandel Norge er de seri?se norske e-handelsbedriftenes bransjeorganisasjon. I kampen for ? bevare 200 kronersregelen, er samtlige partier p? Stortinget kontaktet. I brev til de to statsr?dene, finansminister Siv Jensen og n?ringsminister Monica M?land, har Distansehandel Norge informert om hva f?lgene av en heving kan bli, b?de ?konomisk for landet og for tradisjonelle butikkene og for nettbutikker:
Fakta
Ordningen med et tak for avgiftsfri handel fra utlandet kom i 1970, og da var bel?pet 20 kroner.
Den gang representerte postordresalget under fire promille av den totale varehandelsomsetningen. I dag st?r netthandelsomsetningen for vel fem prosent og ?ker m?ned for m?ned p? bekostning av den ?vrige varehandelen.
F?rst i 1999 ble bel?psgrensen satt til 200 kroner.
I Danmark er grensen 80 DKK, alts? vesentlig lavere enn i Norge. I Sverige er det ingen slik grense ? svenskene m? betale svensk moms fra f?rste krone p? varer de kj?per fra utlandet. I Storbritannia og Tyskland er grensene p? henholdsvis ca. 137 og 162 kroner.

Distansehandel Norge er bransjeorganisasjon for E-handlere i Norge, og har etablert og styrer godkjenningsordningen Trygg E-handel. Organisasjonen er bransjens taler?r og forbrukernes garantist for seri?s og kundevennlig handel.
Med distansehandel menes alle handelsformer der kj?per og selger ikke m?tes fysisk. Organisasjonen ble etablert som Norsk Postordreforening i 1983.1200

Authors

Related posts

Top