Telekom

24.10.2012 Cad-Q and Datacubist sign OEM-agreement* and start cooperation within technology development

Oslo, 24.10.12: Hele 21 prosent av alle norske husstander har f?tt ny tilgang til superbredb?nd det siste ?ret. ? Kabelbransjen kan n? tilby hastigheter p? over 50/10 Mbps til nesten halvparten av Norges befolkning, sier styreleder ?yvind Husby i Kabel Norge.
?rets bredb?ndsrapport fra Nexia viser igjen hvor viktig kabel-TV-infrastrukturen er for den totale bredb?ndsdekningen til det norske folk.
Hele 21 prosent av alle norske husstander har det siste ?ret f?tt tilgang p? superbredb?nd p? 50/10 Mbps eller mer, noe som er en vekst p? omlag 50 prosent fra fjor?rets dekning p? 41 prosent. Totalt 61 prosent av alle husstander har n? superbredb?nd via kabel-TV eller fiber.
? Vi er sv?rt glade for at alle kabel-TV-kunder n? har tilgang p? raske digitale tjenester, sier styreleder ?yvind Husby i Kabel Norge. Men Husby slutter seg ogs? til Nexia-rapportens advarsel om at videre utbygging vil kreve langt tyngre investeringer enn det som var n?dvendig for oppgradering av eksisterende nett ? b?de for ?ket kapasitet i transportnettene og tilkobling av flere husstander.
Sterk vekst i bruken
Nordmenns bredb?ndsbruk fortsetter sin massive vekst. De siste ?rene har Kabel Norges medlemmer notert seg volumvekst p? hele 60 prosent ?r for ?r. Alt tyder ogs? p? at veksttakten til og med kan bli h?yere. En unders?kelse Kabel Norge fikk gjennomf?rt hos Norstat v?ren 2012 viser at det n? er nesten 9 millioner nett-tilkoblede enheter i norske hjem, og at veksten i 2011 var p? hele 49 prosent.
? Med den sterke veksten i nye nett-enheter og stadig st?rre interesse for video i h?y kvalitet p? nett ser vi at denne trenden vil fortsette ? eller bli enda sterkere ? de neste ?rene, sier Husby.
Lenke til Nexias bredb?ndsrapport 2012:
http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/Bredbandsdekning_2012.pdf
Kontaktinformasjon:
?yvind Husby, styreleder Kabel Norge, mobil +47 934 44 1400100

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #Finland   #GPS   #Samsung Galaxy S2   #White Diamonds