Datasikkerhet

500 000 utskrifter med KYOCERAs nye skrivere

19-11-2012 09:15 Software Innovation AS Inntektene fra salg av programvare for Enterprise Content Management (ECM) utgjorde i 2011 hele 24, 5 milliarder kroner, og vokser med 11,1 % fra foreg?ende ?r. Software Innovation er en av de internasjonale leverand?rene som nok en gang gj?r seg bemerket og som har f?tt en god posisjon i Gartners Magiske Kvadrant.

Software Innovation med solid posisjon i Gartners Magiske Kvadrant
Inntektene fra salg av programvare for Enterprise Content Management (ECM) utgjorde i 2011 hele 24, 5 milliarder kroner, og vokser med 11,1 % fra foreg?ende ?r. Software Innovation er en av de internasjonale leverand?rene som nok en gang gj?r seg bemerket og som har f?tt en god posisjon i Gartners Magiske Kvadrant. Gartners ferske rapport* p?peker at 2011 var et sv?rt godt ?r for den globale ECM-industrien, en bransje som har vist en god utvikling og vekst de siste ?rene, selv gjennom finanskrisen, og som er sp?dd en ?rlig vekst p? 11,4 % ut 2015. Software Innovation, som innehar en solid posisjon blant de globale nisjeakt?rene, har selv vind i seilene, og kan bekrefte at trenden merkes b?de p? hjemmebane og i den internasjonale virksomheten.
-B?de offentlige og private virksomheter har f?tt ?ynene opp for de produktivitets- og kostnadsgevinster l?sninger for dokumenth?ndtering, informasjonsfangst, arbeidsflyt, arkivering og innholdsstyring skaper. Vi snakker om forbedret effektivitet, reduserte kostnader, optimaliserte forretningsprosesser, etterrettelighet og bedre kundeservice. Det er motiverende ? oppleve at virksomheter i stadig st?rre grad ser viktigheten av strukturert informasjon, sier Halvor Walla, direkt?r for strategi og produkt i Software Innovation.
Vinner terreng
Software Innovation legger bak seg et ?r med positiv vekst og utvikling. I f?rste halv?r av 2012 ?kte programvareselskapet resultatet med hele 165 % sett i forhold samme periode i fjor.
– Vi har f?tt et betydelig fotavtrykk i den offentlige sektor i Skandinavia, med tilvekst av kunder som det svenske utenriksdepartementet, Difi og Helsedirektoratet. Samtidig ser vi ogs? at de private virksomhetene kommer etter, og har skj?nt at ECM-l?sninger kan v?re avgj?rende og inntektsbringende. Det siste ?ret har vi f?tt kunder som Color Line, Jotun, Ecco og Fiskars, p?peker Walla.
Nisjeakt?r
I ?r som i fjor er Software Innovation med i den internasjonale ECM-eliten, blant nisjeakt?rene. Gartner p?peker at selskapets portef?lje med ECM-l?sninger for ulike bransjer vokser raskt, og at l?sningene er attraktive som f?lge av sin Microsoft-sentriske arkitektur, gode skalerbarhet, enkle konfigurering og gode integrasjonsmuligheter.
-Det er en viktig anerkjennelse ? v?re en del av Gartners Magiske Kvadrant. Vi har de siste ?rene rendyrket virksomheten, og spisset v?r markeds- og produktstrategi, og de gode resultatene vi kan vise til er en bekreftelse p? at vi lykkes med det vi gj?r, sier Walla.
*Gartner rapport, av 18.10.12, ?Magic Quadrant for Enterprise Content Management?, av Mark R. Gilbert, Karen M. Shegda, Kenneth Chin, Gavin Tay og Hanns Koehler-Kruener
Om Software Innovation:
Software Innovation er et skandinavisk selskap og blant de internasjonalt ledende leverand?rene av programvare for informasjonsh?ndtering, dokumentkontroll og saksbehandling. Med 25 ?rs erfaring og kompetanse arbeider vi m?lrettet med ? levere fremtidsrettede, fleksible og brukervennlige l?sninger. Vi skaper god kunnskapsdeling, effektiv samhandling, virksomhetskontroll og bedre service i private og offentlige virksomheter. V?re standard bransjel?sninger er bygget p? Microsoft SharePoint og Office – markedets ledende plattform for samhandling.
www.software-innovation.no1000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy