Innovasjon

Alea iacta est ? n? n?r alle v?re kunder den italienske staten!

Fra og med 6. juni 2014 innf?res et obligatorisk krav om at samtlige leverand?rer til stat og kommune skal sende dem e-faktura. Dette omfatter i f?rste omgang 4000 enheter innen den sentrale administrasjonen. Kravet kommer gradvis ? utvides til ? gjelde samtlige enheter innen stat og kommune fra og med 30. mars 2015.

Alle kundene v?re kan allerede n? oppfylle dette lovkravet ettersom vi samarbeider med Sogei, som er det italienske MEFs (Departementet for ?konomi og Finans) helhetsleverand?r av IT-tjenester. Samarbeidet inneb?rer at Pagero er en autorisert leverand?r av e-fakturatjenester i Italia. Alle e-fakturaer leveres til mottakeren via Pagero Online og ved hjelp av v?r tilleggstjeneste Digital Signatur oppfyller vi de kravene som den italienske staten stiller p? sikkerhet og arkivering av elektroniske dokumenter.

?Vi har lenge arbeidet aktivt med interoperabilitet for at v?re kunder skal kunne n? s? mange forretningspartnere som mulig uansett tjenesteleverand?r,? sier Jonas Edlund, CMO & Co-founder, Pagero. ?Vi har med tiden opplevd at ettersp?rselen p? e-fakturatjenester fra Mellom- og S?r-Europa har ?kt markant og det var en soleklar beslutning for oss ? investere i det italienske markedet for ? kunne hjelpe v?re kunder. Det er v?r plan innen kort tid ? kunne presentere flere samarbeid for en fortsatt ekspansjon i Europa.?

Pagero utvikler, markedsf?rer og leverer tjenester for ? kommunisere digitale forretningsmeldinger, som e-fakturaer, e-ordrer og e-betalinger. Alle tjenester leveres i nettskyen via v?rt nettverk Pagero Online. Vi tilbyr skalerbare l?sninger for sm?, mellomstore og store bedrifter og organisasjoner med lokal eller global tilstedev?relse. V?re kunder har tilgang til Nordens raskest voksende forretningsnettverk for enkel, sikker og kostnadseffektiv kommunikasjon med andre bedrifter, uavhenging av forretningssystem. Vi har kontor i Oslo, G?teborg, Stockholm, Helsingfors og Dublin. Les mer p? www.pagero.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy