Telekommunikasjon

Amedia-kontrakt gir mer fiber til distriktene

(Fornebu, 2. september 2013) Telenor skal levere datakommunikasjon til over 120 avishus, distribusjonsselskaper og trykkerier i Amedia-konsernet. Ved ? bygge fiber til mange av avishusene og trykkeriene, gj?r Telenor fiber tilgjengelig ogs? for andre bedrifter i omr?dene.
Telenor vil med den nye avtalen levere over 70 fiberaksesser til Amedia-konsernet. Til rundt halvparten av aksessene bygger Telenor ut ny fiberinfrastruktur, mens i de andre omr?dene brukes allerede etablert fiberinfrastruktur.
– Amedia utgir lokale medieprodukter over hele Norge, og vi vil tilby b?de kunder og ansatte IT-l?sninger som gir gode brukeropplevelser. V?r IKT-infrastruktur m? derfor v?re forberedt for framtidig vekst. Vi har derfor valgt ? samle alle v?re selskaper i et felles nett, basert p? fiberaksesser. P? denne m?ten oppn?r vi mer forutsigbare kostnader i takt med nye behov, sier Tom Lekang, teknologidirekt?r i Amedia.
Telenor hadde tidligere A-pressen som kunde, og det er de tidligere Edda Media-avishusene som Amedia n? velger ? flytte til Telenor.
– Vi er veldig forn?yd med ? f? samlet hele Amedia-konsernet hos oss. Deres strategi om ? ta i bruk skytjenester i utstrakt grad setter h?yere krav til oss som kommunikasjonsleverand?r. Vi ser frem til ? v?re med p? den videre utviklingen av Amedia, sier Marina L?nning, leder for bedriftsmarkedet i Telenor.
Fiber til flere bedrifter
Amedia innfaser i l?pet av ?ret flere skytjenester for egne ansatte, blant annet Googles l?sninger for e-post og samhandling.

– Vi er inne i en trend der tjenester som f?r l? p? servere lokalt hos bedriftene n? flyttes ut p? Internett, som skytjenester. I tillegg ?ker bruken av videotjenester. Det betyr at kravet til b?ndbredde ?ker, b?de i avishusene og i andre bransjer, sier L?nning.
Telenor har bygget fiberinfrastruktur til bedriftsmarkedet i mange ?r, men har n? iverksatt en ny storsatsing p? fiber for ? m?te bedriftenes ?kte behov for b?ndbredde. Modellen Telenor n? legger til grunn vil gj?re fiber mer tilgjengelig for bedriftene, ogs? de sm? og mellomstore virksomhetene. Forutsetningen er at det m? v?re et minimum av kundepotensial i et omr?de f?r selskapet starter utbygging.
Avtalen med Amedia betyr at fiber blir tilgjengelig for flere bedrifter i distriktene:
– Vi har allerede levert fiber til en del av avishusene i Amedia-konsernet. N? skal vi levere fiber til alle avishus med flere enn fire ansatte. Disse avishusene ligger gjerne i mindre tettsteder og samfunn. N?r vi har levert fiber til disse avishusene, betyr det at andre bedrifter i samme omr?de ogs? vil kunne f? fiber fra Telenor, sier L?nning.
Utbygging av fiber til Amedia-konsernet vil skje fortl?pende utover h?sten og v?ren. I tillegg til driftet datakommunikasjon omfatter avtalen ogs? leveranse av sikkerhetstjenester fra Telenor. Avtalen har en varighet p? 3,5 ?r.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Telenor Norge, informasjonssjef Kristin V. T?nnessen, tlf. 934 80 648, [email protected]
Amedia AS, teknologidirekt?r Tom Lekang, tlf. 913 16 044, [email protected] Norge er landets st?rste leverand?r av tele- og datatjenester. Via v?rt mobilnett og fastnett leverer vi tjenester innen telefoni, bredb?nd og kabel-tv til privat- og bedriftskunder over hele landet. Vi selger ogs? tjenester til andre telekom-operat?rer.Vi har 4200 medarbeidere fordelt p? over 30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard. Hovedkontoret v?rt ligger p? Fornebu i Oslo. 21000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy