Telekom

AVINITY ? FOR SKARPE BILDER OG KRAFTFULL LYD

Epsilon g?r sammen med ?F ? danner et av Nord-Europas ledende

Konsulentselskapet Epsilon, et av Sveriges st?rste selskap innenfor teknikk- og systemutvikling, annonserer i dag at selskapet g?r sammen med b?rsnoterte ?F.
Sammenslutningen gjennomf?res ved at ?F erverver samtlige aksjer i Epsilon Danir AB, som eies 100 % av familien Dan Olofsson.
Det nye ?F-konsernet kommer til ? omfatte ca. 6 800 fast ansatte og et partnernettverk med ca. 14 000 r?dgivere.
Epsilon kommer til ? inng? i ?Fs divisjoner Technology og Industry.
Mats Boström, Epsilons n?v?rende konsernsjef, utnevnes til ny divisjonssjef for ?F Technology og ansvarlig for ?F-konsernets Partnernettverk. Mats Boström kommer ogs? til ? inng? i konsernledelsen i ?F.
Familien Dan Olofsson blir, gjennom eierselskapet Danir og som f?lge av transaksjonen, den st?rste enkelteieren i ?F ut fra et kapitalperspektiv. Danir har, p? lang sikt, til hensikt ? fortsette som stor eier i ?F.
Sammenslutningen motiveres av en sterk industriell logikk, fordi ?F og Epsilon kompletterer hverandre godt n?r det gjelder teknisk ekspertise, tjenestetilbud, kundebase og geografisk dekning, og har dessuten i store deler en felles kultur hva gjelder synet p? stolthet over ingeni?rkunst.
Mats Boström, konsernsjef i Epsilon, sier:
? Ut fra Epsilons perspektiv vurderer vi det slik at vi gjennom denne forretningen im?tekommer v?re kunders krav til ?kt st?rrelse og ressurstilgang.
? R?dgivermarkedet er i forandring og Epsilon har lenge v?rt en drivende akt?r i denne utviklingen. ?F har merket seg v?r utvikling og det har over en tid v?rt f?rt diskusjoner mellom deler av ledelsen og eierne i begge selskapene. I l?pet av denne prosessen har det utviklet seg en stor gjensidig respekt mellom partene og en innsikt om at vi skulle st? sterkere sammen enn hver for oss.
Mats Boström fortsetter:
? Vi ser store fordeler med en sammenslutning av selskapene, ikke minst ut fra et kundeperspektiv. Vi kommer til ? implementere Epsilons Partnerkonsept innenfor store deler av det nye ?F-konsernet, og vi regner med at det kommer til ? gj?re at partner-forretningen vokser ytterligere, noe som er positivt b?de for v?re partnere og for v?re kunder. Vi kommer til ? kunne tilby v?re kunder en bredere og dypere kompetansebase, samtidig som v?re partnere f?r en st?rre kontaktflate mot eksisterende s? vel som nye kunder.
? Hoveddelen av Epsilon kommer til ? forbli intakt og utgj?re kjernen av den nye Technology-divisjonen i ?F. Dette faktum, i kombinasjon med ?Fs geografiske utbredelse, gj?r at jeg f?ler meg overbevist om at sammenslutningen kommer til ? v?re sv?rt positiv for Epsilons medarbeidere og tilf?re nye, spennende muligheter for dem som vil.
?F er et ledende teknisk r?dgiverselskap med kunnskap som bygger p? hundre?rig erfaring. ?F tilbyr kvalifiserte tjenester og l?sninger for industrielle prosesser, infrastrukturprosjekter og ved utviklingen av produkter og IT-systemer. ?F har i dag 5 000 medarbeidere. Virksomheten foreg?r i hovedsak i Europa, men oppdragene utf?res og kundene finnes over hele verden. Omsetningen for de seneste tolv m?nedene, dvs. 1. oktober 2011 ? 30. september 2012, bel?p seg til ca. 5,4 milliarder kroner. ?F er notert p? NASDAQ OMX Stockholm.
Transaksjonens gjennomf?ring forutsetter at ekstraordin?r generalforsamling i ?F beslutter ? endre selskapets vedtekter for ? muliggj?re Apportemisjonen, godkjenne styrets beslutning om erverv av Epsilon, bemyndige ?Fs styre til ? ta beslutning om Apportemisjonen samt velge Dan Olofsson og Johan Glennmo (s?nn av Dan Olofsson og styreformann i Epsilon) til nye styremedlemmer i ?F fra det tidspunkt n?r ?F tiltrer aksjene i Epsilon frem til neste ?rs generalforsamling. Ut over dette er Transaksjonen betinget av at den godkjennes av relevante konkurransemyndigheter. Den ekstraordin?re generalforsamlingen i ?F vil bli avholdt den 19. november 2012.
?Fs Forskningsstiftelse og CapMan, som tilsammen innehar 21,8 prosent av kapitalen og 45,0 prosent av stemmene i ?F, har uttalt sin st?tte for Transaksjonen, og har ogs? forpliktet seg til ? stemme for samtlige av styrets og valgkomiteens ovenfor angitte forslag til den ekstraordin?re generalforsamlingen. ?Fs Forskningsstiftelse har videre forpliktet seg overfor Danir til ? stemme for at to personer utpekt av Danir velges til styremedlemmer i ?F ved etterf?lgende generalforsamlinger i ?F frem til og med selskapets ?rlige generalforsamling i 2013.
For ytterligere informasjon henvises til ?Fs og Epsilons hjemmesider:
www.afconsult.com og www.epsilon.nu
For mer informasjon, kontakt:
Mats Boström, konsernsjef Epsilon
Tlf.: +46 703 79 07 45
E-post: [email protected]
Ut fra et nytt syn p? konsulentrollen tilbyr Epsilon et bredt utvalg av ekspertise innen teknologi- og systemutvikling. Med en organisasjon som er nyskjerrig, v?ken og fleksibel, skaper vi l?s?ninger som tilf?rer v?re kunder, medarbeidere og nettverk betydelig vekstkraft.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy