Innovasjon

BEDRIFTENE STOLER MINDRE P? DATASIKKERHET I NETTSKYEN ENN NOEN GANG

Risiko for sviktende sikkerhet fordi halvparten av de store organisasjonene velger nettskytjenester som er beregnet for vanlige forbrukere.
If?lge en ny global studie fra BT er datasikkerhet og tilliten til skybaserte tjenester en stadig st?rre bekymring for IT-beslutningstakere i st?rre organisasjoner. Mens 70 prosent av de som deltok i unders?kelsen, bruker webapplikasjoner og lagring i nettskyen, har de mindre tillit til sikkerheten i nettskyen enn noen gang.
Likevel sier 50 % at de har tatt i bruk nettskytjenester som er beregnet for vanlige forbrukere, i stedet for de som er utviklet spesielt for bedriftsmarkedet.
Den nye studien avdekker holdningene til, og bruken av, skybaserte tjenester hos IT-beslutningstakere fra st?rre organisasjoner i elleve land og regioner over hele verden.
Den viser at tre av fire IT-beslutningstakere (76 prosent) sier at sikkerheten er deres st?rste bekymring i forbindelse med bruk av skybaserte tjenester. Halvparten av respondentene (49 prosent) innr?mmer at de er ganske eller veldig nerv?se for sikkerheten i disse tjenestene. Dette er en betydelig ?kning, p? hele ti prosent, fra forrige unders?kelse, som fant sted i 2012.
N?r de velger forbrukerl?sninger via nettskyen som er skreddersydd for bedriften, har 48 prosent av respondentene inntrykk av at skybaserte applikasjoner og tjenester for bedrifter er for dyre. 44 prosent mener at det er like effektivt ? bruke skybaserte applikasjoner og tjenester som er beregnet for vanlige forbrukere, som de som er utviklet spesielt for profesjonelle brukere.
Mer enn halvparten av IT-beslutningstakerne (54 prosent) er ogs? bekymret for at de er n?dt til ? stole p? en tredjepart. 41 prosent av respondentene har inntrykk av at alle nettskytjenester generelt sett er usikre, og 26 prosent sa at de hadde opplevd en hendelse med sikkerhetsbrudd som nettskyleverand?ren i hvert fall delvis var skyld i.
Mark Hughes, president i BT Security, sier: ?Nettskytjenester ble raskt tatt i bruk over hele verden. Organisasjonene ?nsker ? utnytte de mange fordelene disse tjenestene kan tilby ? for eksempel rask installasjon og universell nettverkstilgang. Unders?kelsen v?r avdekker et interessant paradoks: P? den ene siden er beslutningstakerne bekymret for at det er utrygt ? bruke en offentlig nettsky, men p? den annen side ser de ut til ? ville kutte i kostnadene p? kort sikt. Vi oppfordrer disse beslutningstakerne til ? ta i betraktning f?lgene for omd?mmet deres og skaden det kan ha p? varemerket hvis sikkerheten i nettskyen svikter. Skybaserte applikasjoner og tjenester for bedriftsmarkedet er utviklet for ? hjelpe bedriftene ? oppdage mulighetene i nettskyen, samtidig som de i betydelig grad reduserer risikoen. V?r egen BT Cloud Compute-portef?lje kan for eksempel s?rge for sikkerhet rundt lagring i nettskyen, mens BT Assure-portef?ljen s?rger for kraftig skybasert sikkerhets- og risikostyring for nettverket. Disse l?sningene kan gi betydelige besparelser.
Jeg vil anbefale at organisasjonene foretar en grundig sikkerhetsanalyse f?r de velger nettskytjenester som er beregnet for vanlige forbrukere. Den enkelte organisasjonen har forskjellig toleranse for risiko, og den toleransen m? man ta med i beregningen n?r man treffer beslutninger om innkj?p. V?re sikkerhetsspesialister kan hjelpe dem ? finne den l?sningen som i st?rst grad reduserer risikoene deres, og som s?rger for enest?ende resultater, uansett hvilke behov de har.?
Hvis du har sp?rsm?l kan du kontakte:
Alexander Havelda, Bite
[email protected]?
+46 (0)8 402 01 00
DC14-439

Om BT
BT er en av verdens ledende leverand?rer av kommunikasjonstjenester og -l?sninger, og betjener kunder i mer enn 170 land. Hovedaktivitetene inkluderer leveranse av globale nettverksbaserte IT-tjenester; lokale, nasjonale og internasjonale telekommunikasjonstjenester for selskapets kunder til bruk hjemme, p? arbeid og p? farten; bredb?nd- og internettprodukter og -tjenester samt konvergerende fastlinje/mobile produkter og tjenester. BT best?r hovedsakelig av fem forretningsomr?der: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, BT Wholesale och Openreach..
I finans?ret som sluttet 31. mars 2013, var BT Groups inntekter ?18 103 millioner med et resultat f?r skatt p? ?2 315 millioner.
British Telecommunications plc (BT) er et heleid datterselskap av BT Group plc og omfatter nesten alle forretninger og eiendeler i BT Group. BT Group plc er notert p? b?rsene i London og New York.
G? til www.btplc.com hvis du vil ha mer informasjon.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy