mobiltelefoni

Best dekning med nye frekvenser

(Fornebu 6. desember 2013) Telenor har i dag f?tt tildelt nye frekvenser for 3G og 4G. Gjennom kj?p av nye frekvenser kan Telenor tilby enda bedre 4G-dekning allerede fra tidlig i 2014.
– Dette er en stor dag for Telenor og ikke minst for v?re kunder. Dekningen blir bedre allerede fra tidlig i 2014. Vi er n? klare til ? forbedre dekningen i alle landets fylker ? og ikke minst vil innend?rsdekningen bli vesentlig bedre, sier Berit Svendsen, administrerende direkt?r i Telenor Norge.
– Telenors kunder skal v?re trygge p? at Telenor ogs? i fremtiden skal v?re best p? dekning og h?ykapasitets mobil data i Norge, sier Berit Svendsen.
Telenor vil i nye omr?der benytte b?de 800- og 1800-megahertz-frekvenser for ? bygge 4G, og eventuelt supplere med 2600 MHz for ytterligere kapasitetsutvidelser. Dette vil sikre b?de best dekning og kapasitet. Basestasjonene som allerede er klargjort for ? bruke 800 MHz-b?ndet vil bli aktivert i f?rste kvartal 2014.
Ledende p? dekning
– Telenors klare m?l er ? levere de beste mobilopplevelsene over hele landet gjennom ? ha den suverent beste dekningen. Gjennom 2013 har vi oppgradert over 2.000 basestasjoner med 3G og 4G. Nye frekvenser gir oss muligheten til ? bygge h?yhastighets mobilt bredb?nd med enda bedre areal- og innend?rsdekning, sier Berit Svendsen.
Fra analog-tv til streaming-tv
Telenor har klargjort over 1.000 basestasjoner som i l?pet av de f?rste m?nedene p? ny?ret kan ta i bruk de nye 4G-frekvensene. N?yaktig dato er forel?pig ikke avklart, da operat?rene av de tre blokkene i 800 megahertz-b?ndet m? koordinere idriftsettelsen, blant annet for ? unng? interferensproblematikk.
– De s?kalte 800-frekvensene ble benyttet til ? formidle analoge tv-signaler til norske hjem. I 2014 vil de bli benyttet til ? gi Telenor-kunder h?yhastighets mobilt bredb?nd, og sikre gode opplevelser blant annet ved streaming av video og musikk. Per i dag er Telenor ledende p? 4G-dekning. Over 50 prosent av Norges befolkning har allerede 4G-dekning fra Telenor. Mange steder som har 4G-dekning vil ogs? merke forbedring n?r 800-frekvensen tas i bruk. 800-frekvensen gir mange ganger s? stor 4G-dekning og mye bedre innend?rsdekning for husholdninger og bedrifter, sier Bj?rn Amundsen, dekningsdirekt?r i Telenor Norge.
Post- og teletilsynet offentliggjorde i dag at Telenor har f?tt tilslag p? f?lgende frekvens ressurser i frekvensauksjonen som ble avholdt 2. desember: 2*10 MHz i 800 MHz-b?ndet, 2*5 MHz i 900 MHz-b?ndet og 2*10 MHz i 1800 MHz-b?ndet. Etter tildeling har Telenor f?lgende mobilfrekvenser: 800 MHz:2*10, 900 MHz: 2*15, 1800 MHz: 2*20, 2100 MHz: 2*20, 2600MHz: 2*40.
Tirsdag 10. desember vil Post- og teletilsynet offentliggj?re den samlede pris som hver operat?r m? betale. Telenor kommenterer ikke noen prissp?rsm?l f?r den tid.

Kontaktpersoner:
Dekningsdirekt?r Bj?rn Amundsen, telefon 900 21 000
Informasjonssjef Anders Krokan, telefon 952 09 037
Telenor Norge er landets st?rste leverand?r av tele- og datatjenester. Via v?rt mobilnett og fastnett leverer vi tjenester innen telefoni, bredb?nd og kabel-tv til privat- og bedriftskunder over hele landet. Vi selger ogs? tjenester til andre telekom-operat?rer.Vi har 4200 medarbeidere fordelt p? over 30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard. Hovedkontoret v?rt ligger p? Fornebu i B?rum. 214040

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy