mobiltelefoni

Betaler din virksomhet for mye i forsikring?

17-12-2013 08:00 EcoOnline AS Virksomheter som h?ndterer kjemikalier opplever ofte at forsikring blir en dyr aff?re, men med god dokumentasjon p? et systematisk HMS-arbeid er det mye ? spare p? lavere forsikringspremie.

Virksomheter som h?ndterer kjemikalier opplever ofte at forsikring blir en dyr aff?re, men med god dokumentasjon p? et systematisk HMS-arbeid er det mye ? spare p? lavere forsikringspremie.

N? ?nsker Codan Forsikring ? ta enda st?rre hensyn til hva den enkelte virksomhet kan dokumentere av aktivt arbeid for ? forebygge ulykker og skader som f?lge av kjemikalier.
– Vi vil ikke ?skj?re alle over én kam?. For oss er det viktig ? kunne gi bedre forsikringsbetingelser til kunder som jobber systematisk med HMS, sier Alex Camara, representant for Codan.
L?nnsom dokumentasjon
Simon Markeg?rd i EcoOnline ser sv?rt positivt p? Codans vilje til ? vurdere den enkelte virksomhet.
– Vi er glade for at flere n? kan f? oppleve at det l?nner seg ? jobbe aktivt med ? redusere risikoen forbundet med kjemikalier, sier Markeg?rd.
Camara har ved flere anledninger opplevet at virksomheter ender opp med ? betale en un?dvendig h?y premie p? forsikringen fordi de ikke har kartlagt risiko og forbruk n?yaktig nok.

– Dersom vi ikke har noe ? forholde oss til, tar vi utgangspunkt i et gjennomsnitt for den enkelte bransje. Vi ser derimot at de som kan dokumentere risikovurderinger og vise til at de jobber forebyggende, ved ? for eksempel erstatte farlige produkter med mindre farlige, vil f? en lavere pris.
Avhenger av et godt system
I dag leveres de fleste kjemikalier med et omfattende dokument med opplysninger om helse -og milj?farer, vernetiltak og andre forhold som det m? tas hensyn til. Disse dokumentene er ofte p? flere hundre sider, et godt system er derfor avgj?rende dersom man skal ha kontroll.
– Har kundene et system, som EcoOnlines, kan de enklere ta ut rapporter og dokumentere de tingene vi ser etter. Det g?r raskt, og vi unng?r ? miste oversikten over faktorer som kan v?re avgj?rende for en bedre forsikringsbetingelse, sier Camara.
Han minner om at orden i kjemikaliene ogs? er avgj?rende for ? unng? avkortning i en eventuell erstatningssak:
– Skulle det for eksempel skje en brann, og vi har et annet bilde av virksomheten enn det som har v?rt realiteten, kan vedkommende f? avkortning, avslutter Camara.

A to już wiesz?  Selvpublisering gir nye muligheter

Om Codan:
Codan Forsikring tilbyr alle typer skadeforsikring til privat- og bedriftsmarkedet. Codan-konsernet er 100 prosent eid av britiske RSA Group, og dermed en del av et av verdens st?rste forsikringsselskap.

Om EcoOnline:
EcoOnline utvikler l?sninger som setter virksomheter i stand til ? forebygge skader p? mennesker og milj?. P? den m?ten bidrar vi til ? redde liv og ta vare p? milj?et. Kjemikalier tar ?rlig livet av flere mennesker enn veitrafikken gj?r, i tillegg representerer kjemikalier ogs? en betydelig fare for milj?et.

Vedlagte filer
0210

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy