Brother beskytter design og patentrettigheter for P-Touch tape kassetter

Brother Industries Limited (“Brother”) viser sin vilje til ? h?ndheve design- og patentrettigheter for sine P-touch tape kassetter.
Brother engasjerte i ?r spesialiserte advokater til ? ivareta selskapets rettigheter ved ? anlegge inngrepss?ksm?l i Nederland og USA. S? langt har Brother f?tt medhold i seks tilfeller.
I den siste europeiske saken mot selskapet Aster Technology Holland B.V. (“Aster”), som er lokalisert i Venlo, Nederland, ble det inng?tt en forliksavtale 19. juli.
Brother begj?rte f?rst en midlertidig forf?yning mot Aster i mars med p?stand om at Asters YT-kassetter krenket Brothers registrerte RCD [Registered Community Designs] rettigheter. Aster svarte med ? sende EUs varemerke- og designmyndighet OHIM [Office for Harmonization in the Internal Market] en begj?ring om ugyldighet for RCD rettighetene.
Senere har partene inng?tt et forlik, hvorav Aster har forpliktet seg til:
? Umiddelbart ? opph?re og avst? fra markedsf?ring, tilbud, salg, import, eksport og / eller bruk, og / eller ? holde p? lager de YT-kassetter som er gjenstand for inngrepss?ksm?let, i den gjenv?rende perioden av de registrerte RCD rettighetene.
? ? frafalle saken hos OHIM.
Forliksavtalen ble oppn?dd p? bakgrunn av s?ksm?lsprosedyrer i USA, men gir likevel uttrykk for Brothers vilje til ? h?ndheve sine patentrettigheter i Europa og rundt om i verden.
I de siste sakene fra USA, anklaget Brother selskapene Sophia Global LLC, et al. og Chi Kin Wong for ? ha krenket tre patenter i USA, som beskytter Brothers P?Touch tape kassetter. Brother fikk medhold i et varig p?legg om forbud for dette tilfelle den 7. mai i ?r.
I tillegg anmeldte Brother i februar i ?r selskapene Aster Graphics Inc, LD Products Inc og Rekvisita Guys LLC for krenkelse av patenter. Brother hevdet at det forel? brudd p? fem patenter i USA, som beskytter deres P-Touch tape kassetter. Brother fikk medhold i et varig p?legg om forbud for dette tilfelle den 16. september i ?r.
Den 18. juni 2013 anmeldte Brother ogs? selskapet EZ Replacement Labels, LLC, i USA for krenkelse av to USA patenter. Brother fikk medhold i et varig p?legg for dette tilfelle den 3. september i ?r.
Merknader
Nederland-saken
Den 19. juli 2013 inngikk Brother Industries Limited (“Brother”) og Aster Technology Holland B.V. (“Aster”) en forliksavtale i Nederland knyttet til sak nummer 150/036907-00205/BJBW/LWXK i saken for OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market).
Brother anklaget Aster Technology Holland BV, som ligger i Venlo, Nederland, for krenkelse av sine registrerte RCD (Registered Community Designs) rettigheter nr 001191159-0001 og 001191159-0002.
Tilfeller i USA
Den 7. mai 2013, ble det i United States District Court for the District of Delaware inng?tt et rettsforlik (herunder en “Stipulation” og “Consent Judgment”) og varig p?legg om forbud i tilfellene Brother Industries, Ltd v. Sophia Global LLC, et al., sak nr. 1:13 cv 00347 GMS, og Brother Industries, Ltd v. Chi Kin Wong, sak nr. 1:13 cv 00360 GMS.
Under sakens gang, anklaget Brother de saks?kte for ? ha krenket tre patenter i USA (‘796, ‘539 og ‘542), som er ment ? beskytte deres P-Touch etikett printere.
Den 26. februar 2013 anla Brother sak om inngrep i patentrettigheter i USA District Court for the District of Delaware mot selskapet Aster Graphics, Inc., LD Products, Inc. og Rekvisita Guys LLC.
S?ksm?let gjelder inngrep i rettighetene United States Patents nr. 8.382.389 med tittelen “Tape Cassette”, nr. 6.116.796 “Tape Label Printing Device”, nr. 5964539 “Tape -Shaped Label Printing Device”, nr. 5.653.542 “Tape Cassette” og nr. D647,127 med tittelen “Tape Cartridge for Tape Printing Machine”.
Den 18. juni 2013 anla Brother ogs? patentinngrepss?ksm?l i USA mot EZ Replacement Etiketter, LLC, med p?stand om krenkelse av to USA patenter, herunder RE43,228 og RE43,022.
For mer informasjon, vennligst kontakt
Country Manager Geir Langedrag, Brother Norge, filial til Brother Nordic AS
E-post: [email protected]
Hjemmeside: www.brother.no

Brother Nordic A/S er en ledende leverand?r til det nordiske marked. Selskapet er eneimport?r av Brother skrivere, multifunksjonsskrivere, telefakser, etikettskrivere og merkesystemet P-touch. Brother leverer produkter av h?y kvalitet med ytelse og funksjonalitet i toppklasse ? alt sammen til konkurransedyktige priser. Flere av Brothers produkter er markedsledende. Brothers produkter selges og distribueres gjennom et bredt nett av forhandlere og distribut?rer. Brother Nordic A/S har 78 medarbeidere p? sine kontorer i K?benhavn, G?teborg, Helsingfors og Oslo. Les mere p? www.brother.no eller www.brother.com
Vedlagte filer

Authors

Related posts

Top