Datasikkerhet

Brothers minste alt-i-ett skriver g?r nye veier

05-12-2012 11:25 IBM Norge Nettskyen, analyse, samhandlingsl?sninger og mobile plattformer blir stadig viktigere fremover. Men kunnskap om teknologiene mangler hos b?de bedrifter og utdanningsinstitusjoner.

Nettskyen, analyse, samhandlingsl?sninger og mobile plattformer blir stadig viktigere fremover. Men kunnskap om teknologiene mangler hos b?de bedrifter og utdanningsinstitusjoner.
IBMs Tech Trends rapport for 2012 er gjennomf?rt blant 1200 IT-beslutningstakere i 16 bransjer over 13 land. Studien viser at bare 1 av 10 organisasjoner har de n?dvendige kunnskaper som skal til for ? effektivt utnytte nye teknologier som cloud, business analytics, samhandlingsl?sninger og mobile computing.

Kunnskapsmangelen er interessant nok st?rre i modne markeder enn fremvoksende, noe som kan skape utfordringer for bedrifter i modne markeder fremover siden vi i stadig st?rre grad opererer i et globalt marked.

Studien har i tillegg spurt 450 studenter og 250 akademikere, og halvparten mener utdanningsinstitusjonene ikke gir god nok oppl?ring i bruken av slik teknologi.

For ? m?te dette kunnskapsgapet lanserer derfor IBM en serie av utdanningsinitativ mot b?de utdanningsinstitusjoner og IT-profesjonelle.

Andre n?kkelfunn:
Business analytics og mobile l?sninger er teknologiene flest har investert i, henholdsvis 54 og 49 prosent.
Skyen og samhandlingsl?sninger har lavest implementeringstakt, med 39 prosent og 34 prosent.
Flest vil investere i mobile l?sninger fremover, hele 69 prosent.
Vekstmarkeder er lengst fremme i bruken av business analytics. 30 prosent av respondentene i fremvoksende ?konomier har tatt i bruk teknologien i stor grad, mot 20 prosent av respondentene i modne markeder.
Vekstmarkeder er ogs? lengre fremme p? samhandlingsl?sninger. 16 prosent av respondentene i fremveksende ?konomier har tatt i bruk teknologien i stor grad, mot bare 9 prosent i modne markeder.
Komplett IBM tech trends 2012 rapport kan lastes ned her
Se ellers vedlagte PDF for flere h?ydepunkter fra unders?kelsen, samt pressemelding (US) for mer informasjon om v?re akademiske initiativ.
Vedlagte filer
1000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy