mobiltelefoni

BT AKSELERERE VEKSTEN I ASIA- OG STILLEHAVSREGIONEN, MIDT?STEN OG AFRIKA

H?yt kvalifiserte spesialister, bedre infrastruktur og tilleggstjenester som vil hjelpe kundene ? ekspandere i vekstmarkeder BT annonserte i dag en ny fase med investeringer i

H?yt kvalifiserte spesialister, bedre infrastruktur og tilleggstjenester som vil hjelpe kundene ? ekspandere i vekstmarkeder
BT annonserte i dag en ny fase med investeringer i de raskt voksende ?konomiene i Asia-Stillehavsregionen, Tyrkia, Midt?sten og Afrika (AMEA) med m?l om ? akselerere ekspansjonen i vekstmarkedene. Ved ? ansette flere folk i regionen, lansere mer konkurransedyktige tjenester p? tvers av mange land samt levere allsidige tjenester vil BT f? en sterk posisjon og v?re istand til ? utnytte mulighetene i hele AMEA-markedet, et marked med en ansl?tt verdi p? rundt 32 milliarder GBP [1].
Denne nye fasen med investeringer bygger p? suksessen til programmer som ble lansert i 2010 for Asia-Stillehavsregionen og i 2012 for Tyrkia, Midt?sten og Afrika. Tidligere i ?r slo BT disse regionene sammen til én integrert markedsenhet for bedre ? kunne ta seg av behovene til en ny generasjon regionale multinasjonale selskaper og st?rre innenlandske akt?rer som i stadig st?rre grad ekspanderer fra Kina og India til Midt?sten og Afrika. Dette kombinerte geografiske omr?det forventes ? generere 44 % av den globale veksten i BNP innen 2025 [2], med tre milliarder personer som forventes ? tre inn i middelklassen det neste ti?ret [3].
Utviklingen vi lanserer i dag, inkluderer det f?lgende:
400+ nye ansatte som fokuserer p? regional forretningsvekst i alle n?kkelmarkeder inklusive Australia, De forente arabiske emirater (UAE), Hongkong, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Singapore, S?r-Afrika og Tyrkia.

Av nye konsulenter blir det bransjespesialister som konsentrerer seg om sektorer som logistikk, helse, forbruksvarer og finanstjenester samt konsulenter basert i elleve land.

Disse konsulentene kommer i tillegg til de 600 stillingene vi annonserte tidligere i ?r for BTs Global Development Centre i Bangalore og i tillegg til de ca. 600 konsulentene som ventes ved BTs nye Global Shared Service-anlegg i Kuala Lumpur

Sikring av lisenser for nye merverditjenester i forskjellige land, noe som gj?r det mulig ? tilby en bredere portef?lje.

Bedre infrastruktur med fem nye IP- og Ethernet-punkter, til ? begynne med i India og Tyrkia, fire nettverk-til-nettverksgrensesnitt (NNI), den f?rste i Indonesia, og st?rre satellittkapasitet for ? st?tte fjerndekning og katastrofegjenoppretting.

Sterkere portef?ljekapasitet innen sikkerhet, nettskyen (Cloud), samordnet kommunikasjon (Unified Coms), mobilitet og kontaktsentre.

Nye sektorl?sninger i domener som helseanalyse, en serie salgspunktl?sninger til detaljistsektoren og effektive administrasjonstjenester for forsyningskjeder.

Tjenester som leveres direkte ute i felten av BTs ingeni?rer i India, Singapore, Hongkong, Kina, Japan, Tyrkia, Indonesia og S?r-Afrika.

Et nytt strategisk tjenestesikringssenter i Malaysia som tilbyr hendelsesstyring 24/7 for kompliserte kontrakter.

Charles Anderson, nestleder og sjef for telekom og mobilitet ved IDC Asia Pacific, forteller: ?BT har engasjert seg sterkt i ? fortsette investeringene og utvide kapasiteten i regionen. De siste 12 m?nedene har BT lansert flere nye tilbud og forbedrede tjenester i den allerede omfattende tjenesteportef?ljen i Asia- og Stillehavsomr?det. De nye investeringene som kunngj?res over hele AMEA-regionen i dag, viser at BT ikke hviler p? laurb?rene, men fortsetter levere gode tjenester for ? kunne betjene kundene sine p? en enda bedre m?te.?
Luis Alvarez, administrerende direkt?r BT Global Services, forteller: ?I 2010 lanserte vi f?rste fase i investeringene for ? akselerere ekspansjonen i Asia-Stillehavsregionen. Dette har gjort det mulig for oss ? generere sterk vekst i regionen og nesten tredoble antall nye kunder i Asia- og Stillehavsomr?det. Vi investerer p? nytt for at virksomheten skal vokse ytterligere og i en st?rre region, som kombinerer Asia-Stillehavsregionen med Tyrkia, Midt?sten og Afrika. Dette gj?r vi i n?r dialog med kundene v?re. En ny generasjon regionale multinasjonale selskaper kommer til oss for ? f? hjelp til ? utnytte de globale vekstmulighetene, og de mer etablerte multinasjonale selskapene er innstilt p? ? investere med tanke p? veksten i denne omfattende regionen. Vi hjelper dem med ? lykkes og h?ste fordelene ved umiddelbar globalisering ved ? samkj?re investeringene v?re med behovene deres, og forsyner dem med v?r markedsledende portef?lje av nettverkstilkoblede IT-tjenester uansett hvor de trengs.?
Hvis du har sp?rsm?l kan du kontakte:
Marcus Forsgren, Bite
[email protected]
+46 76 319 88 23
[1] En studie av IKT-markedssegmentering for AMEA gjennomf?rt av BT i 2013
[2] McKinsey Global Institute, juni 2012
[3] En studie av Brookings Institution, juli 2011
Om BT
BT er en av verdens ledende leverand?rer av kommunikasjonstjenester og -l?sninger, og betjener kunder i mer enn 170 land. Hovedaktivitetene inkluderer leveranse av globale nettverksbaserte IT-tjenester; lokale, nasjonale og internasjonale telekommunikasjonstjenester for selskapets kunder til bruk hjemme, p? arbeid og p? farten; bredb?nd- og internettprodukter og -tjenester samt konvergerende fastlinje/mobile produkter og tjenester. BT best?r hovedsakelig av fire forretningsomr?der: BT Global Services, BT Retail, BT Wholesale og Openreach.
I finans?ret som sluttet 31. mars 2013, var BT Groups inntekter ?18 103 millioner med et resultat f?r skatt p? ?2 315 millioner.
British Telecommunications plc (BT) er et heleid datterselskap av BT Group plc og omfatter nesten alle forretninger og eiendeler i BT Group. BT Group plc er notert p? b?rsene i London og New York. G? til www.btplc.com hvis du vil ha mer informasjon.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy