Telekom

BT Conferencing og Dolby forbedrer lydkvaliteten p? konferansesamtaler

Prosjekt 2012, som er ?rets viktigste arena for prosjektmedarbeidere og prosjektledere, samler i dag over 300 norske prosjektentusiaster for ? ta temperaturen p? utviklingen og de siste trendene. Den r?de tr?den for ?rets konferanse er “Standardisering versus kreativitet”, og tar for seg utfordringer og motsetninger som organisasjoner st?r overfor n?r de b?de skal v?re effektive, og samtidig evne ? tenke kreativt for ? utvikle seg videre. Som sponsor er Projectplace, som ledende tilbyder av nettbaserte prosjektverkt?y i Norge, Norden og Europa, tilstede for ? bist? norske virksomheter med effektivt prosjektarbeid gjennom nettbaserte og sosiale samhandlingsverkt?y.
? Prosjekt 2012 er selve julekvelden for prosjektfagmilj?et i Norge. Dette er det st?rste m?testedet vi har, p? tvers av bransjer og p? tvers av akademia, n?ringsliv og forvaltning. Vi har en god miks, som gj?r at vi kan dyrke prosjekfaget videre og gj?re det mye sterkere, sier Alexander Langlo, arrang?r av Prosjekt 2012,og utdyper;
? Det umulig ? si hvor mange som jobber prosjektbasert i Norge i dag. Vi estimerer at norske virksomheter investerer 400 til 500 milliarder i prosjektarbeid. I tillegg er prosjektarbeidsformen kommet inn ogs? i skolevesenet. Her jobber vi med ? f? inn riktig terminologi og skape en felles forst?else for den teorietiske og faglige prosjektrammen som vi andre kjenner.
? Moderne prosjektsamhandling i dag dreier seg om ? skape og utl?se motivasjon, glede og energi innenfor prosjektets definerte rammer. Det gj?res blant annet gjennom bruk av mobile og sosiale prosjektverkt?y som gj?r oss bedre i stand til ? h?ndtere forretningskritiske utfordringer og muligheter ved ? bruke sosiale plattformer som engasjerer medarbeidere, kunder og partnere til ? arbeide og samhandle sammen. For oss i Projectplace er dette de mest sentrale trendene innen moderne prosjektarbeid ? og det er kanskje verdt ? f? med seg for den ?nsker ? se et glimt av fremtidens m?te ? jobbe prosjektbasert?
? Mange fremtidsrettede virksomheter liker ? se p? seg selvs om “sosiale organisasjoner”. Men, det er ikke nok ? ha en Facebook-side eller bruke et chat-verkt?y for ? prate sammen p? kontoret. ? v?re en sosial organisasjon ? en fullkommen Social Business ? inneb?rer en virksomhetskultur bygget p? ?penhet, samhandling og innovasjon.
? Kort fortalt dreier moderne prosjektledelse seg om hvordan de sosiale faktorene tilknyttet prosjektarbeidet p?virker prosjektets fremdrift og resultat ? b?de overordnet ? men ikke minst i samhandlingen mellom hver enkelt prosjektdeltaker. I Projectplace er vi overbevist om at den sosiale samhandlingen mellom prosjektdeltakerne er selve limet som holder prosjektet sammen og som skaper konstruktiv fremdrift. Derfor er v?rt nettbaserte prosjektsamhandlingsverkt?y, Projectplace, spesielt utviklet for ? bedre den sosiale interaksjonen og samhandlingen i prosjekthverdagen ved bruk av funksjoner vi kjenner fra velkjente sosiale verkt?y og plattformer, ogs? i mer private sammenhenger.
? Prosjekt 2012 er én av de viktigste arenaene for alle virksomheter som i noen grad jobber prosjektbasert, noe stadig flere gj?r. Med et felles samlingspunkt rundt prosjektarbeid og prosjektledelse, f?r vi en unik mulighet til ? ta del i en sosial m?teplass, inspirasjonskilde og faglig arena ? noe som er sv?rt verdifullt for oss som leverand?r av prosjektsamhandlingsverkt?y, for v?re samarbeidspartere og ikke minst for v?re kunder som jobber i en moderne prosjekthverdag, sier Arild Falck, og avslutter;
? Vi er tilstede med egen stand under hele Prosjekt 2012-konferansen. Er du nysgjerrig p? hvordan en moderne prosjekthverdag b?r fortone seg eller dersom du ?nsker en sniktitt inn i fremtidens effektive prosjektsamhandlingsvirkelighet, er du velkommen innom oss, sier Jonas Ariansen, markedssjef for Projectplace i Norge.

Vi gleder oss til ? m?te deg p? Prosjekt 2012!
Projectplace (tidl. Prosjektplassen) er markedsledende i Europa p? nettbasert prosjektsamhandling. Siden 1998 har Projectplace v?rt f?rende innen utvikling av online prosjektverkt?y, inspirert av utviklingen innen Social Project Management. Projectplace finnes p? 7 spr?k, og s? langt har over 750 000 brukt verkt?yet til ? forbedre kommunikasjon og forenkle samhandling i sine prosjekter. Selskapet har dr?yt 140 ansatte, hovedkontor i Stockholm og lokale kontorer i Oslo, K?benhavn, Frankfurt, Amsterdam og Bangalore. Les mer p? www.projectplace.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy