design

BT FOR LIFE SCIENCES LAUNCHES SCHRÖDINGER INTO THE CLOUD

Oslo, 7. mai 2013 ? Canon, verdensledende leverand?r av bildel?sninger, har avdekket at det er et gap i kommunikasjonen og forst?elsen mellom dem som bestemmer hvilket IT-utstyr som skal kj?pes i foretakene, og sluttbrukernes behov. Dette skillet, som kom frem i en ny, europeisk unders?kelse av trender innen kontorteknologi, st?r i fare for ? begrense organisasjonenes utbytte p? langsiktige investeringer i informasjonsteknologi.
Den uavhengige rapporten, som er utf?rt p? oppdrag av Canon Europe, best?r av en rundsp?rring blant 1 671 sluttbrukere og beslutningstakere og 60 dybdeintervjuer. Form?let er ? gj?re det enklere for innkj?pere og p?virkere ? ta mer velinformerte valg ved innkj?p. Selv om mange organisasjoner arbeider aktivt med ? redusere papirbruken, viser unders?kelsen at trykte og elektroniske dokumenter fremdeles spiller en sentral rolle i arbeidslivet. M?ten ansatte ?nsker ? opprette og behandle dokumenter p?, er imidlertid i endring som en f?lge av st?rre fleksibilitet i m?ten vi jobber p?, og her er mobil tilkobling og bruk av informasjonsteknologien viktige drivkrefter.
Unders?kelsen viser at organisasjoner i hele Europa har problemer med ? gi de ansatte de tekniske l?sningene de trenger for ? kunne jobbe effektivt n?r de er p? farten. Kun et mindretall har utstyrt de ansatte med smarttelefoner eller nettbrett, selv om de som allerede har tatt i bruk slike l?sninger, mener de er helt avgj?rende for ? f? jobben gjort. Flertallet av deltakerne i unders?kelsen sa ogs? at de var avhengig av veiledning og hjelp fra IT-avdelingen for ? kunne jobbe mest mulig effektivt ? b?de p? og utenfor kontoret. Kun en fjerdedel mente de hadde god nok kunnskap om kontorutstyrets funksjoner og muligheter, noe som viser at de ikke har f?tt tilstrekkelig informasjon om utstyrets funksjonalitet. Unders?kelsen viser videre at de ansatte ikke f?ler de blir inkludert i prosessen n?r bedriften skal bestemme hvilken teknologi som skal kj?pes inn.
? Teknologien er i stadig utvikling for ? im?tekomme brukernes behov. I dagens kontormilj?er skjer dette raskere enn noensinne med stadig nye arbeidsmetoder som driver frem endringer, sier Magnus Blegen, markedssjef for bedriftsl?sninger i Canon Norge. ? Skal organisasjonen klare ? opprettholde en produktiv arbeidsstokk, er det viktig at de ansatte f?ler at deres behov blir ivaretatt. Beslutningstakerne m? kjenne brukernes behov for ? kunne velge riktig IT-utstyr. Neste trinn vil s? v?re ? gi brukerne grundig oppl?ring i bruken av utstyret.
Sikkerheten innen dokumenth?ndtering er et annet omr?de der det kom frem at det er et avvik mellom det sluttbrukerne forventer og det IT-avdelingen leverer. Over to tredjedeler av de kontoransatte som deltok i unders?kelsen, arbeidet med konfidensielle og sensitive dokumenter, men kunne skrive dem ut p? maskiner som var tilgjengelige for alle. Brukerne tar det som en selvf?lge at organisasjonen ivaretar dokumentsikkerheten p? en effektiv m?te, men det viste seg at under fem prosent av beslutningstakerne sa at sikkerhet var en faktor ved valg av maskinvare til utskrift, kopiering eller skanning.
? Det er ikke vanskelig ? se hvordan dette skillet mellom hovedpartene i organisasjonen ? beslutningstakere og ansatte ? kan ha, eller allerede har, negativ innvirkning p? produktiviteten p? arbeidsplassen, sier Blegen. ? Skal man l?se dette problemet og sikre best mulig avkastning p? IT-investeringene, m? sluttbrukeren f? st?rre p?virkningskraft i innkj?psprosessen. Ved ? skaffe seg en bedre forst?else av kundenes behov og ?nsker p? et tidlig stadium i prosessen kan innkj?perne utnytte tidligere uutnyttet potensial og stadig v?re i forkant.
? N?r denne prosessen fungerer effektivt, har organisasjonen gode muligheter for ? ?ke produktiviteten betraktelig, noe som gir bedre avkastning p? investeringer i IT-l?sninger og h?yere fortjeneste i organisasjonen generelt sett, avslutter Blegen.

Canon Norge
Canon Norge har rundt 320 medarbeidere og er representert ved 13 regionale Canon Business Center (CBC) som tilbyr lokale salgs- og supporttjenester. Hovedkontoret ligger p? Holmlia i Oslo. Canon Norge en del av Canon Europe, som du kan lese mer om nedenfor.
Om Canon Europa
Canon Europa er en del av Canon Inc, som er en av verdens ledende leverand?rer av imaging- og informasjonsteknologiske l?sninger for bedrifter og private. Canon Europa er representert i 116 land med over 16 000 ansatte fordelt over hele Europa, Midt?sten og Afrika (EMEA).
Canon ble grunnlagt i 1937. Med sin lidenskap for bildet har Canon videref?rt sin teknologi til mange markeder og har etablert seg som verdensledende innen bildekommunikasjon og dokumentbehandling for b?de forbruker- og bedriftsmarkedet. Canons bredde av l?sninger strekker seg fra digitale kompaktkameraer og SLR-kameraer, videre til produkter innen kringkasting og medisin, til multifunksjonsskrivere og produksjonssystemer – omgitt av en mengde verdi?kende tjenester.
Canon investerer tungt i forskning og utvikling (FoU) slik at selskapet kan v?re en stabil leverand?r av innovative produkter og tjenester som dekker kundenes kreative behov. Enten det er amat?rfotografer eller profesjonelle trykkere, s?ker Canon ? vekke hver enkelt kundes lidenskap for bildet.
I Canon mener vi at samfunns- og milj?ansvar er en integrert del av god forretningspraksis. Dette gjenspeiles i v?r bedriftsfilosofi Kyosei ? ? leve og arbeide sammen for et felles gode.
Mer informasjon om Canon Europa er tilgjengelig her: www.canon-europe.com
Canon er den ubestridte lederen innen b?de bildekommunikasjon og dokumentbehandling for b?de konsument- og bedriftsmarkedet. V?r produkt- og l?sningsportef?lje omfatter alt fra foto, video, skrivere, skanner og faks til multifunksjonsprodukter med tilh?rende l?sninger og tjenester. Mer informasjon om selskapet finnes p? www.canon.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy