mobiltelefoni

BT OG CISCO SKY-L?SNING SKAL HJELPE IT-ADMINISTRATORER MED ? H?NDTERE ?DIGITAL FORVRIDNING?

Nye unders?kelser viser at stramme budsjetter og utdaterte systemer hindrer samarbeid i store organisasjoner. Men l?sningen finnes i skyen
Ny forskning bestilt av BT og Cisco fant at globale organisasjoner i ?kende grad risikerer ?digital forvridning? etter hvert som kundene krever nye og bedre m?ter ? samarbeide og kommunisere p?, samtidig som IT-administratorer bruker midlertidige l?sninger for ? holde utdatert teknologi g?ende.
Med stadig mer fleksible arbeidsforhold, stor ettersp?rsel etter bedre samarbeidsverkt?y, den nye videokulturen og krav til IT-avdelingen om bruk av egne mobile enheter (BOYD), tar IT-administratorer i bruk skytjenester som en l?sning for ? strekke budsjettet s? de utdaterte gamle systemene n?rmest sprekker i s?mmene for ? im?tekomme de nye tendensene.
I en unders?kelse hvor 500 IT-beslutningstakere fra hele Europa deltok, viste det seg at tre fjerdedeler (78 %) sa at deres ledere ikke visste hvor vanskelig det var for IT-avdelingen ? oppfylle forventningene. Kun én av tre sa at deres kommunikasjonsplattform er utstyrt slik at den kan endre med endringer i forretningene, mens halvparten (52 %) sa at deres hussentraler (PBX) er utdaterte og 40 % sa at deres Centrex-l?sninger b?r skiftes ut.
Det er en ?kende tendens til ? se skytjenester som l?sningen. Nesten to tredjedeler (63 %) av IT-administratorene mener at skyen vil bli den viktigste m?ten ? levere stemme- og kommunikasjonstjenester i fremtiden. Faktisk forventer 85 % av disse administratorene ? rulle ut skysamarbeidstjenester for ? im?tekomme ettersp?rselen.
Mer enn halvparten (58 %) mener at det er enklere ? holde slike skytjenester oppdaterte og nesten en tredjedel (29 %) foretrekker ? betale for samarbeidstjenester p? et ikke-forpliktende grunnlag.
BT og Cisco tar disse behovene p? alvor ved ? lansere den nye BT One Cloud Cisco, en langsiktig l?sning for stemme-, video- og datakommunikasjon. One Cloud Cisco baserer seg p? Cisco? Hosted Collaboration Solution (HCS) og inneholder alle samarbeidsverkt?yene, inkludert mobilitet, Jabber?, tilstedev?relse og direktemeldinger, HD video og HD voice. Det kan rulles ut p? betaling per bruker-basis, med mulighet for no term- eller ringevolum-avtaler, som oppfyller IT-administrasjonens behov for l?sninger som er kostnadseffektive, skalerbare og lette ? rulle ut.
? redusere kostnadene er og blir en forretningsprioritet. Organisasjoner som har fors?kt skyteknologi utover pr?veperioden, har i gjennomsnitt sett en reduksjon av de totale driftskostnadene p? 24 % og 25 % forbedring av produktiviteten.
Sammen med BT One Voice tjenesteportef?ljen vil den nye l?sningen gi yterligere fordeler til bedriftene ved besparelser p? opptil 25 % p? internasjonale samtaler og mer enn 45 % besparelser p? mobil- og roamingkostnader med Jabber mobilklient.
Unders?kelsen viser ogs? at to tredjedeler (63 %) av IT-administratorene ser p? sikkerheten som den st?rste forhindringen ved skyl?sninger generelt. BT arbeider med sikkerhetssp?rsm?lene ved ? benytte retningslinjer som er akkreditert av tredjepartsbyr?er og en tiln?rming som utelukker feil p? enkeltpunkter. BT Assure sikkerhetseksperter kan benyttes for ? sikre at enhver ikke-BT-infrastruktur som brukes til ? levere tjenestene er like sikker som tjenestene fra BT.
Neil Sutton, Vice President Global Portfolio i BT Global Services, sier: ?I BT vet vi at bedre samtaler er n?kkelen til en bedre fremtid. Den m?ten folk samarbeider p? i arbeidslivet, p?virker direkte kvaliteten p? de beslutninger som tas i bedriftene hver eneste dag. Det har aldri v?rt viktigere ? v?re kompromissl?s n?r det gjelder opplevelsen av samarbeidet.
Ved lanseringen av BT One Cloud Cisco, tilbyr vi kundene et nytt hosted samarbeidsverkt?y som er tett integrert i v?r One Voice tjenesteportef?lje, som gir en bedre opplevelse og betydelige besparelser og fleksible tjenestevilk?r. Kundene kan dra fordel av v?r globale ekspertise innenfor samordnet kommunikasjon og bedre kvaliteten p? samtalene innenfor organisasjonen samt med kunder, partnere og leverand?rer.?
Eric Waltert, adm. dir., Collaboration, Cisco Europa, Midt?sten, Afrika og Russland, sier: ?Ny teknologi kan endre bedriftens samarbeid, og gj?re det mulig for medarbeiderne og kundene ? benytte stemme-, video- og data-applikasjoner for ? f? en mer innholdsrik kommunikasjon og bedre produktivitet. Organisasjoner som ikke f?lger med i utviklingen av samarbeidstrender vil tape b?de terreng og markedsfordeler.
?Mobiliteten har ?pnet opp helt nye m?ter for grupper, medarbeidere og kunder ? koble seg p? og samarbeide for ? f? gjennomf?rt arbeidsoppgavene. N?kkelen til suksess i denne nye situasjonen er ? ha ?pen og tilgjengelig kommunikasjon p? tvers av den enkelte situasjonen ? enten den er et fysisk kontor, ansikt til ansikt via videosamtaler, via taleanrop eller en konvergert forbindelse gjennom Cisco Jabber. BTs One Cloud Cisco gir kunden sofistikerte samarbeids- og kommunikasjonsopplevelser som forventes av bedriftens IT-ansvarlige, samtidig som den er like intuitiv og enkel som det brukervennlige og programvarebaserte kommunikasjonsverkt?yet p? forbrukermarkedet.
Om forskningen ? digital forvridning p? arbeidsplassen
Uavhengig forskning bestilt av BT Global Services og Cisco spurte 500 IT-beslutningstakere om deres forventninger og krav i forbindelse med skybasert samarbeid. Respondentene var enten den ?verste beslutningstaker for IT, eller en med delt beslutningsansvar, og kom fra private og offentlige organisasjoner fra en lang rekke sektorer og med mer enn 500 ansatte. Unders?kelsen ble avsluttet i september 2013 i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia og Spania.
Hvis du har sp?rsm?l kan du kontakte:
Marcus Forsgren, Bite
[email protected]
+46 76 319 88 23

Om BT
BT er en av verdens ledende leverand?rer av kommunikasjonstjenester og -l?sninger, og betjener kunder i mer enn 170 land. Hovedaktivitetene inkluderer leveranse av globale nettverksbaserte IT-tjenester; lokale, nasjonale og internasjonale telekommunikasjonstjenester for selskapets kunder til bruk hjemme, p? arbeid og p? farten; bredb?nd- og internettprodukter og -tjenester samt konvergerende fastlinje/mobile produkter og tjenester. BT best?r hovedsakelig av fire forretningsomr?der: BT Global Services, BT Retail, BT Wholesale og Openreach.
I finans?ret som sluttet 31. mars 2013, var BT Groups inntekter ?18 103 millioner med et resultat f?r skatt p? ?2 315 millioner.
British Telecommunications plc (BT) er et heleid datterselskap av BT Group plc og omfatter nesten alle forretninger og eiendeler i BT Group. BT Group plc er notert p? b?rsene i London og New York. G? til www.btplc.com hvis du vil ha mer informasjon.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy