utforming

BT OG DOLBY REVOLUSJONERER TELEFONKONFERANSER: F?LES SOM OM DERE ER I SAMME ROM

Unders?kelser fra University of Cambridge viser at d?rlig lyd gj?r at m?tene f?les mindre effektive og brukerne blir trette. BT lanserer BTMeetMe Audio Conferencing med

Unders?kelser fra University of Cambridge viser at d?rlig lyd gj?r at m?tene f?les mindre effektive og brukerne blir trette. BT lanserer BTMeetMe Audio Conferencing med Dolby.
BT og Dolby Laboratories har lansert BT MeetMe med Dolby Voice, en lydkonferansetjeneste som revolusjonerer telefonkonferansen. Ved hjelp av Dolby Voice forbedrer vi lydkvaliteten og brukerne kan fokusere p? selve samtalen uten ? bli forstyrret eller frustrert av d?rlig lyd og forstyrrelser. Brukerne f?r rett og slett en langt bedre hverdag.
BT MeetMe med Dolby Voice tilbyr:

High fidelity-lyd ? gir en gnistrende, enest?ende klar lyd og ingen bakgrunnsst?y.

Stemmeatskillelse ? en tydelig stemmegjengivelse betyr at deltakerne vet hvem som sier hva.

Alle deltar ? deltakerne kan fokusere p? en bestemt samtale, selv n?r folk snakker i munnen p? hverandre (kalles ofte ?coctaileffekten?). Alle blir h?rt, ikke bare dem som snakker h?yest. Det gir en mer naturlig samtale fordi mer subtile lydsignaler ogs? f?r plass.
BT har gjennomf?rt mer enn 10 000 testsamtaler med BT MeetMe med Dolby Voice. Dette har generert mer enn en million konferanseminutter. 9 av 10 deltagere forteller at de foretrakk BTs MeetMe med Dolby Voice i forhold til telefonkonferanser uten Dolby Voice.
Fra en rapport utarbeidet av University of Cambridge (?Conversations, Conferencing and Collaboration: A UK investigation of factors influencing the effectiveness of distributed meetings?) forteller 78% at Audio Conferencing er den samhandligsteknologien de benytter mest. Videre sier Dr. Anna Mieczakowski: ?D?rlig lydkvalitet krever mer av deltakernes lytte- og tankevirksomhet. Dette f?rer til ?kt tretthet og d?rligere konsentrasjonsevne og har en negativ effekt p? sekund?re oppgaver, som f.eks. ? notere fra m?tet.?
Howard Dickel, CEO BT Conferencing: ?Unders?kelsen fra Cambridge viser at deltakere i telefonkonferanser mener at bedre lydkvalitet vil gj?re konferansene mer effektive. BT?s samarbeid med Dolby vil forbedre kvaliteten og dynamikken i telefonkonferanser radikalt og p? den m?ten vil bedriftene og deres medarbeidere f? mer ut av konferansene. BT selger denne tjenesten gjennom BT One-portef?ljen med enhetlige kommunikasjons- og samarbeidsl?sninger.?
Den nye tjenesten bygger p? eksisterende ressurser i BTs MeetMe-telefonkonferansetjeneste. Denne brukes allerede av tusenvis av bedrifter over hele verden. Det er en abonnementsbasert tjeneste som kan integreres med eksisterende samarbeidsverkt?y. Dolby Voice klientprogram blir s?ml?st integrert i BT MeetMe WebJoin. Denne programvaren kj?rer p? standard PC og Mac, og Dolby Voice kan leveres gjennom vanlige stereo hodetelefoner. Kundene trenger ikke investere i ny teknologi og man betaler kun for det man bruker. Brukerne kan selvsagt benytte en vanlig telefonlinje hvis de ikke f?r tilgang til programvaren. Vi lanserer snart mobile versjoner (iOS- og Android).
Noen punkter:
Telefonkonferanser er den mest brukte samhandlingsteknologien.
Mer enn 50 prosent av samtalene varer mellom 30 minutter og en time.
Fem m?ter ? forbedre konferanser p?:
1. Bruk av p?litelig teknologi
2. God lydkvalitet
3. God ledelse av distribuerte team
4. Effektiv ordstyring
5. Fokusert deltakelse fra de enkelte deltake
Hvis du har sp?rsm?l kan du kontakte:
Marcus Forsgren, Bite Communications
[email protected]
+46 76 319 88 23
DC13-362
Om BT
BT er en av verdens ledende leverand?rer av kommunikasjonstjenester og -l?sninger, og betjener kunder i mer enn 170 land. Hovedaktivitetene inkluderer leveranse av globale nettverksbaserte IT-tjenester; lokale, nasjonale og internasjonale telekommunikasjonstjenester for selskapets kunder til bruk hjemme, p? arbeid og p? farten; bredb?nd- og internettprodukter og -tjenester samt konvergerende fastlinje/mobile produkter og tjenester. BT best?r hovedsakelig av fire forretningsomr?der: BT Global Services, BT Retail, BT Wholesale og Openreach.
I finans?ret som sluttet 31. mars 2013, var BT Groups inntekter ?18 017 millioner med et resultat f?r skatt p? ?2 501 millioner.
British Telecommunications plc (BT) er et heleid datterselskap av BT Group plc og omfatter nesten alle forretninger og eiendeler i BT Group. BT Group plc er notert p? b?rsene i London og New York. G? til www.btplc.com hvis du vil ha mer informasjon.

A to już wiesz?  Dustin kj?per IT-leverand?ren Norsk Data Senter AS

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy