Data

BT UTVIDER SAMARBEIDET MED GLENCORE FOR ? HARMONISERE SELSKAPETS GLOBALE KOMMUNIKASJONSINFRASTRUKTUR

18-09-2014 14:05 BT Nordics BT har inng?tt avtale med Glencore, et av verdens st?rste globale selskaper for utvinning av naturressurser, om ? bygge og administrere Glencores nye globale nettverk. Dette omfatter hele Europa, Nord- og S?r-Amerika, Afrika, Midt?sten og Asia- og Stillehavs-regionen.

En integrert kommunikasjonsl?sning styrker kontakten mellom Glencores kontorer og gruveanlegg
BT har inng?tt avtale med Glencore, et av verdens st?rste globale selskaper for utvinning av naturressurser, om ? bygge og administrere Glencores nye globale nettverk. Dette omfatter hele Europa, Nord- og S?r-Amerika, Afrika, Midt?sten og Asia- og Stillehavs-regionen.
Den konsoliderte infrastrukturen vil gj?re det mulig for ansatte i over femti land ? jobbe sammen p? en mer effektiv m?te ved at de f?r bedre tilgang til viktige forretningsapplikasjoner for markedsf?ring og utvinning av naturressurser. BT vil ogs? levere en rekke samarbeidstjenester, blant annet innenfor telefonikonferanser samt kundesentertjenester (Call Centre).
? Vi opererer over hele verden og driver kritisk virksomhet p? sv?rt avsidesliggende steder. Derfor trenger vi p?litelig kommunikasjon som kan sette v?re ansatte i kontakt med hverandre med en gang, enten de jobber p? et kontor eller et gruveanlegg.
? Glencore og Xstrata ble nylig sl?tt sammen, noe som medf?rte store utfordringer, blant annet n?r det gjelder standardisering og h?ndtering av nettverksinfrastrukturen og levering av p?litelige kommunikasjonstjenester mellom v?re ansatte. Vi valgte BT p? grunn av deres globale tilstedev?relse og kvaliteten p? tjenestene deres, som gj?r oss i stand til ? v?re kreative og innovative n?r vi leverer teknologi for ? l?se disse utfordringene. BT har vist seg ? v?re en p?litelig og betrodd partner i mange ?r, og det gj?r oss enda sikrere p? at dette ambisi?se prosjektet vil gi p?litelige og gode resultater, sier Cyril Reol, Global Chief Information Officer i Glencore.
? Glencore har dratt nytte av v?r ekspertise i energi- og ressurssektoren siden 2004, og vi har levert globale nettverkstjenester, internettforbindelse og et bredt spekter av kommunikasjonstjenester. N? er vi meget glade over ? ha blitt bedt om ? fortsette ? st?tte Glencores vekst ved ? konsolidere de ulike nettverkene i selskapet og integrere kommunikasjonstjenestene, slik at samarbeidet mellom medarbeiderne rundt om i verden kan bli mer effektivt. Med den konsoliderte infrastrukturen kan Glencores IT-team h?ndtere teknologiske aktiva p? en m?te som oppfyller selskapets konkurranseambisjoner, sier Corrado Sciolla, president for Europa i BT Global Services.
Hvis du har sp?rsm?l kan du kontakte:
Alexander Havelda, Bite
[email protected]?
+46 (0)8 402 01 00
DC14-425
Om BT
BT er en av verdens ledende leverand?rer av kommunikasjonstjenester og -l?sninger, og betjener kunder i mer enn 170 land. Hovedaktivitetene inkluderer leveranse av globale nettverksbaserte IT-tjenester; lokale, nasjonale og internasjonale telekommunikasjonstjenester for selskapets kunder til bruk hjemme, p? arbeid og p? farten; bredb?nd- og internettprodukter og -tjenester samt konvergerende fastlinje/mobile produkter og tjenester. BT best?r hovedsakelig av fem forretningsomr?der: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, BT Wholesale och Openreach..
I finans?ret som sluttet 31. mars 2013, var BT Groups inntekter ?18 103 millioner med et resultat f?r skatt p? ?2 315 millioner.
British Telecommunications plc (BT) er et heleid datterselskap av BT Group plc og omfatter nesten alle forretninger og eiendeler i BT Group. BT Group plc er notert p? b?rsene i London og New York.
G? til www.btplc.com hvis du vil ha mer informasjon.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy