Canon Europa stolt sponsor av WWF og Norsk Polarinstitutts ekspedisjon til Svalbard

LONDON/OSLO, 11. april 2014 ? Canon Europa st?tter WWF og Norsk Polarinstitutta (NPI) ekspedisjon til Svalbard som en del av sin rolle som ?Conservation Imaging Partner of WWF International?. NPI og WWF-Canon ekspedisjonen har som m?l ? samle viktig data om Europas vestligste isbj?rnbestand.
Forskerne vil i l?pet av ekspedisjonen gj?re to spesifikke oppgaver: ? plassere halsb?nd med satellitter p? isbj?rnene slik at de kan spores det neste ?ret og ? se etter nye hi-omr?der p? Svalbard. Dette vil hjelpe forskere ? fange data om hvilken effekt klimaendringene har p? isbj?rnbestanden og ? unders?ke om det vil v?re hi-omr?der for isbj?rnene i fremtiden etter at en rapport nylig slo fast at omr?det kan v?re totalt fri for sj?is innen 2050[1].
Canon-utstyr blir benyttet for ? fange opplevelser, dyrelivet og dokumentere hva de gj?r. Den svenske naturfotografen og Canon Ambassad?r, Brutus Östling, er med p? turen for ? fotografere villmarkslivet og for ? dokumentere hele ekspedisjonen.
?Canon har et langt partnerskap med WWF, og st?tter en rekke viktige arktiske ekspedisjoner som hjelper WWF ? dokumentere milj?endringer, ? kommenterer Trond Gjertsen, ansvarlig for sponsorater og merkevare i Canon Norge. ?Bildene som tas p? Svalbard vil spille en viktig rolle i de unders?kelsene som gjennomf?res p? ekspedisjonen og bidrar til ? promotere det viktige arbeidet WWF gj?r. Vi vil skape bedre forst?else for de utfordringene isbj?rner m?ter i en verden som blir stadig mer p?virket av milj?forandringer.?
Nina Jensen, Generalsekret?r i WWF-Norge, sier ?Canons st?tte til disse ekspedisjonene er uvurderlig og vi er sv?rt glade for at vi kan jobbe sammen for ? fremheve hvordan de endrede isforholdene p?virker isbj?rnbestanden og hvordan de formerer seg videre. Bildene og videoene gir v?rt arbeid liv og hjelper oss ? sette fokus p? disse endringene og til ? n? frem til et bredere publikum.?
Canon Europa har v?rt konservasjonspartner med WWF International siden 1998. Partnerskapet demonstrerer Canon Europas engasjement for en b?rekraftig fremtid der mennesker lever i harmoni med naturen. Partnerskapet inkluderer st?tte for en rekke initiativer, inkludert st?tte til WWF-Canon Global Photo Networkog foto-oppl?ring for WWF ansatte.
Bes?k nettsiden for ekspedisjonen for oppdateringer: http://panda.org/svalbard

[1] http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/rog.20017/abstract
Om WWF
WWF er en av verdens st?rste, mest respekterte og uavhengige naturvernorganisasjoner, med nesten 5 millioner givere og et globalt nettverk som er aktivt i mer enn 100 land. WWF arbeider for ? hindre at jordens naturlige milj?er forstyrres og ? bygge en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen. Dette bygges gjennom ? bevare det biologiske mangfoldet i verden, medvirke til at naturressurser benyttes p? en forsvarlig m?te og ? bekjempe forurensning i luft, vann og p? land.
For mer informasjon, vennligst kontakt:
Trond Gjertsen
[email protected]

Canon Norge
Canon Norge har rundt 400 medarbeidere og er representert ved 11 salgskontorer, derav 9 regionale Canon Business Center (CBC) som tilbyr lokale salgs- og supporttjenester. Hovedkontoret ligger p? Holmlia i Oslo. Fra og med den 1. juni 2013 er Canon Norge og Océ Norge juridisk ett selskap; Canon Norge as. Merkenavnet Océ best?r under Canon Group og eksisterer fortsatt p? en rekke produkter.

Canon er den ubestridte lederen innen b?de bildekommunikasjon og dokumentbehandling for b?de konsument- og bedriftsmarkedet. V?r produkt- og l?sningsportef?lje omfatter alt fra foto, video, skrivere, skanner og faks til multifunksjonsprodukter med tilh?rende l?sninger og tjenester. Mer informasjon om selskapet finnes p? www.canon.no

Authors

Related posts

Top