Datast?ttet konstruksjon

Canon lanserer ny fotoskanner i toppsjiktet med avansert programvare

Fornebu, 5. mars 2013: V?rnesregionen er f?rst i Norge til ? ta i bruk velferdsteknologi som er direkte koblet med den elektroniske pasientjournalen. Kommunenes helse- og omsorgstjenesten f?r dermed helhetlig oversikt over den enkelte bruker.Konseptet, som kalles ?Bo lenger hjemme?, er utviklet av Visma og Telenor. Deler av l?sningen har tidligere blitt utpr?vd i mindre skala i flere kommuner. V?rnesregionen, med kommunene Stj?rdal og Selbu i spissen, er de f?rste som n? tar i bruk en helhetlig l?sning med kobling til pasientjournalen. De starter opp med 11 boenheter i f?rste omgang.

– Dette konseptet gj?r at vi kan styrke den enkeltes evne til ? klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom eller nedsatt funksjonsevne. Veldig mange ?nsker ? bo hjemme, og slik teknologisk assistanse vil bidra til ?kt trygghet, sikkerhet og sosial deltakelse, sier Johan Arnt Elverum, ordf?rer i Stj?rdal kommune.
– Med velferdsteknologi og kobling til pasientjournalen kan vi sikre at brukerne f?r riktig hjelp n?r de trenger det. Samtidig gj?r det oss bedre rustet til ? m?te utfordringene med et voksende antall eldre og ?kt behov for helsepersonell. Velferdsteknologi vil frigj?re varme hender, og er et supplement, ikke en erstatning for andre n?dvendige tjenester, sier Elverum.
Alltid oppdatert
Velferdsteknologi er en samlebetegnelse p? flere tekniske l?sninger som gj?r at syke og eldre kan f? den pleien de trenger samtidig som de kan bo hjemme. Det kan for eksempel v?re ulike sensorer som registrerer hendelser som fall, blodtrykk og sengev?ting, trygghetsalarm eller GPS-sporing. I l?sningen som V?rnesregionen tar i bruk, samles alle varsler fra brukeren ett sted, i den elektroniske pasientjournalen.
– For hjemmesykepleiere betyr dette at de alltid vil ha en oppdatert pasientjournal tilgjengelig, p? mobil eller nettbrett. Her vil ogs? eventuelle varslinger dukke opp, slik at brukerne kan f? hjelp n?r de trenger det, sier Jan Ivar Borgersen, administrerende direkt?r i Visma Unique AS.
Velferdsteknologi er et av de viktigste satsingsomr?dene for Visma, som i dag har over halvparten av kommunene som kunder p? elektronisk pasientjournal og mobile l?sninger.
Rask utvikling
For Telenor er helsesektoren et viktig satsingsomr?de, og velferdsteknologi inng?r som en del av dette. – Telenor driver innovasjon sammen med partnere, og samarbeider med akt?rer som har bransjekunnskap, vilje og evne til ? utvikle l?sninger basert p? de faktiske behov innenfor helsesektoren, sier Johan Ivarson, administrerende direkt?r i Telenor Objects.
– Det finnes mange ulike sensorer p? markedet i dag, og utviklingen skjer raskt. Men det er f?rst n?r all informasjon kan samles inn og sammenstilles at man kan se et m?nster som krever endringer for det enkelte menneske. Kommunikasjon over tele-/mobilnettet er en sentral del av denne informasjonsinnsamlingen, sier Ivarson.
FAKTA
Eldreb?lgen:
Antall nordmenn over 67 ?r ?ker fra 650 000 i dag til 1 million f?r 2030.
I dag bruker Norge rundt 250 milliarder kroner ?rlig p? helse og sosialsektoren. Det tilsvarer ca 12 prosent av alt det som produseres i fastlands Norge i l?pet av ett ?r (BNP).
Utgiftene til en sykehjemsplass er i gjennomsnitt rundt 850 000 kroner i ?ret. Utgiftene til hjemmeboende som f?r hjelp fra kommunen, er til sammenligning rundt 200 000 kroner.
Fremskrivinger basert p? Statistisk sentralbyr? tilsier en betydelig ?kning av eldre p? sykehjem med dagens organisering, fra cirka 43 000 i dag til cirka 65 000 i 2030.
S? mye kan samfunnet spare ved ? ta i bruk velferdsteknologi: Hvis 15-25 prosent kan bo lenger hjemme i stedet for ? flytte p? institusjon, betyr det innsparinger p? 12-20 milliarder kroner i 2030. Det betyr at opp mot 40 000 ?rsverk blir frigjort i helsesektoren, et antall som tilsvarer rundt halvparten av det forventede underskuddet p? helsepersonell om 20 ?r.
(Kilde: NyAnalyse as)
Omsorgsteknologi:
1. Varsel- og alarmsensorer
Trygghetsalarm
Fall-alarm
Bevegelsessensor
D?ralarm
Temperatursensor som varsler ved overoppheting eller for lav temperatur i rommet
Vannsensor som varsler vannlekkasje
Sengesensor som registrerer n?r beboer ligger i sengen
Sporing med GPS spesielt rettet mot personer med demens og som lett kan g? seg bort
2. Helse-sensorer
Vektm?ling
Blodtrykksm?ling
Blodsukkerm?ling
Felles for alt utstyret er at det kan sende data fra m?linger, hendelser og alarmer, som lagres og videresendes til ett eller flere relevante fagsystemer og alarmsentraler.
(Kilde: Telenor)
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Johan Ivarson, adm. direkt?r Telenor Objects, tlf. 928 22 403,[email protected]
Jan Ivar Borgersen, adm. direkt?r Visma Unique AS, tlf. 905 48 745,[email protected]

Telenor Norge er landets st?rste leverand?r av tele- og datatjenester. Via v?rt mobilnett og fastnett leverer vi tjenester innen telefoni, bredb?nd og kabel-tv til privat- og bedriftskunder over hele landet. Vi selger ogs? tjenester til andre telekom-operat?rer.Vi har 4400 medarbeidere fordelt p? over 30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard. Hovedkontoret v?rt ligger p? Fornebu i Oslo.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy