ComAround blir med i TechEq for ? st?tte kampen om likestilling mellom kvinner og menn

TechEq er et unikt initiativ der svenske IT- og teknologiselskaper g?r sammen for ? gj?re noe med likestillingen i bransjen. TechEq er et nettverk som er startet av MTGx, Netlight, Tieto og Tritech, og som vil p?virke hele IT-bransjen i 2014.
? bli med i TechEq er en selvf?lge for ComAround da det er helt i tr?d med selskapets verdier og bedriftskultur. ComAround har likeverdighetsprinsipper p? flere omr?der enn bare kj?nn. ComAround tror p? likeverd uansett religion, kj?nn, funksjonshemming, seksuell legning, alder, opprinnelse eller arbeidsoppgave. ComAround verdsetter ulikhetene ved oss alle.
Les omTecheq.

Om ComAround
ComAround er en internasjonal gasellebedrift som har spesialisert seg p? Zero Level-support. I mer enn tjue ?r har vi utviklet smarte nettbaserte selvbetjeningstjenester som gj?r at alle som jobber med en digital enhet, raskt og enkelt kan l?se sine problemer online. D?gnet rundt, ?ret rundt, l?ser ComAround Zero? problemer og svarer p? sp?rsm?l hos v?re kunder i over 100 land.
1010Send som e-post

Authors

Related posts

Top