Data er den nye oljen for norske bedrifter

(Fornebu, 19. mai 2014) ?kt bruk av sky-og str?mmetjenester i det norske bedriftsmarkedet skaper behov for ?kt kapasitet i datanettet. P? bare to ?r har databruken i bedriftsmarkedet ?kt med 42 prosent. Telenor oppgraderer datakapasitet og hastighet over hele Norge og styrker fibersatsingen mot bedriftsmarkedet for ? m?te ettersp?rselen.

At data er den nye oljen for norsk n?ringsliv, ser vi i stadig ?kende grad p? databruken i det norske bedriftsmarkedet. Bare i l?pet av de to siste ?rene har databruken i bedriftsmarkedet ?kt med 42 prosent, sier Marina L?nning, leder for bedriftsmarkedet i Telenor Norge

Og det kommer ikke til ? slutte med der. I en unders?kelse Ipsos/MMI har gjort for Telenor, blant bedrifter med 1-100 ansatte, registrerer vi at halvparten av bedriftene som er spurt har behov for ?kt kapasitet de neste 12-18 m?nedene, sier L?nning.

Nye tjenester trigger fiberutbyggingen
– Behovet for h?yere b?ndbredde i norske bedrifter ?ker. Vi har de siste ?rene sett at tjenester som f?r l? p? lokale servere hos hver enkelt bedrift n? flyttes ut p? Internett, som skytjenester; b?de webbasert programvare, administrative tjenester og lagring. I tillegg ?ker bruken av videotjenester, b?de i sanntid og som bruk til oppl?ring i bedriftene, sier L?nning. Telenor har registrert at antall cyber-angrep ?ker med ?rene. – For ? hjelpe v?re kunder mot trusler p? nett vil Telenor lansere en rekke sikkerhetstjenester i tiden fremover. Dette er tjenester som passer for alt fra de minste bedrifter til de st?rste bedriftene i Norge med egne sikkerhetsavdelinger, sier L?nning.

If?lge unders?kelsen ser st?rre bedrifter ut til ? se en betydelig ?kning i bruk av streamingtjenester.

– Mulighetene for besparelser ved bruk av skytjenester er store, men tjenester som e-post, dokumentlagring og -deling og regnskapsprogrammer krever en stabil og sikker Internett-linje med h?y kapasitet. Med fiber og h?yhastighets bredb?ndstjenester vil vi gj?re bedriftene klare for fremtidens digitale l?sninger, avslutter L?nning.

H?yt investeringsniv?
Telenor investerer over 4 milliarder kroner ?rlig i ? oppgradere og modernisere telefon-, TV- og datanettene i Norge. Mye av investeringen g?r til oppgradering av hastighet og kapasitet i bredb?ndsnettet over hele Norge, samt en stadig ?kende utbygging av fibernettet til bedriftsmarkedet.

– Vi jobber m?lrettet med ? bygge ut fiber i n?ringsomr?der og til bedriftskunder. Vi jobber ogs? med ? tilby kunder som i dag har DSL-basert bredb?nd, nytt h?ykapasitets fiberbasert bredb?nd fortl?pende, sier Stein Andre Larner, markedsdirekt?r Business i Telenor Norge.

Tall fra Telenor viser at andelen bedrifter med fiber har vokst fra 27 prosent i 2010 til 55 prosent i 2013, mens andelen bedrifter DSL er redusert fra 46 prosent til 33 prosent fra 2011 til 2013.

– Fiber?kningen blant bedrifter i v?r kundemasse er helt i tr?d med innsatsen vi legger ned for ? modernisere hele fastnettomr?det i Telenor, fortsetter Larner. Vi er den leverand?ren i Norge som har mulighet til ? levere effektive og h?ykapasitets-bredb?ndstjenester til bedrifter over s? godt som hele landet og investeringene mot bedriftsmarkedet er et av v?re viktigste satsningsomr?der. I l?pet av de neste ?rene skal de fleste bedrifter i Norge kunne oppgradere til Telenors fibernett, sier markedsdirekt?ren. Telenor Business har i dag mer enn 78.000 bredb?ndsaksesser i det norske bedriftsmarkedet.

Ivaretar ogs? DSL-kundene
Selv om Telenor n? investerer stort i fiber, vil fremdeles DSL-bredb?nd over kobbernettet v?re den teknologien som har best dekning i Norge i lang tid fremover. Telenor vil derfor parallelt med fiberutbyggingen oppgradere kobbernettet flere steder.

– I omr?der hvor vi har bredb?nd p? flere ulike teknologier, vil vi vurdere ? erstatte kobbernettet med raskere teknologi. Et slikt moderniseringsl?p vil skje over mange ?r, og ingen tjenester eller l?sninger forsvinner f?r vi kan tilby noe som er minst like bra. Vi vil da hjelpe kundene over p? nye l?sninger, og vi vil varsle kundene i god tid og innenfor gjeldende varslingsfrister og avtaler, forsikrer Larner.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Per Aril Meling, informasjonssjef for bredb?nd i Telenor Norge, mobil 90515800
Telenor Norge er landets st?rste leverand?r av tele- og datatjenester. Via v?rt mobilnett og fastnett leverer vi tjenester innen telefoni, bredb?nd og kabel-tv til privat- og bedriftskunder over hele landet. Vi selger ogs? tjenester til andre telekom-operat?rer.Vi har 4200 medarbeidere fordelt p? over 30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard. Hovedkontoret v?rt ligger p? Fornebu i B?rum. 11000Send som e-post

Authors

Related posts

Top