DM Kompetanse AS satser nordisk

I erkjennelse av at stadig flere netthandlere ser de nordiske landene som ett marked, satser DM Kompetanse internordisk. I Sverige har selskapet etablert et s?sterselskap, og b?de i Danmark og Finland tilbyr DM Kompetanse den samme bransjekunnskapen som i Norge via strategiske samarbeidspartnere.
? Vi ser at mer og mer av v?r business er internordisk og at flere av v?re kunder ?nsker én hovedkontakt for Norge, Sverige, Finland og Danmark, sier Randi Aarvik (bildet), partner og seniorkonsulent i DM Kompetanse.
I Sverige heter s?sterselskapet Market & Media Malmö AB. Selskapet startet i august i fjor, og har p? kort tid vokst s? mye at utvidelser har v?rt n?dvendig.
DM Kompetanse ble etablert i 1996 som et partnerdrevet og uavhengig dm-byr?. I dag teller selskapet fem partnere, alle med lang erfaring fra b?de kunde- og leverand?rsiden innen direktemarkedsf?ring, CRM og distansehandel.
? F? ansatte betyr lave kostnader og korte beslutningsveier. Vi henter inn den ekspertisen vi ikke har i eget hus via underleverand?rer. For v?re kunder betyr det at de f?r alt p? et sted: hos oss.
DM Kompetanse retter seg i hovedsak mot konsumentmarkedet og har kunder innenfor bransjer som forlag, aviser og tidsskrifter, distansehandlere som selger varer og tjenester, humanit?re og frivillige organisasjoner. Enten det dreier seg om digitale kampanjer, trykte bilag og innstikk, produksjon av DM kampanjer og seleksjon av adresselister, s? tilrettelegger DM Kompetanse.
? Det er v?r jobb ? levere l?nnsomhet i kampanjene for v?re kunder. Vi hjelper med ? velge rett m?lgruppe, rett kanal og vi vet hva som skal til for ? skape en responsutl?sende kampanje, sier Aarvik.
DM Kompetanse har v?rt Business Partner i Distansehandel Norge helt siden BP-ordningen ble startet.
? Det har v?rt interessant ? f?lge utviklingen til DM Kompetanse. Flere av Distansehandel Norges medlemmer har hatt glede av et samarbeid med DM Kompetanse, og det skal bli spennende ? f?lge den videre utviklingen p? det nordiske markedet, sier daglig leder i Distansehandel Norge, Gerhard Anthun.

Distansehandel Norge er bransjeorganisasjon for E-handlere i Norge, og har etablert og styrer godkjenningsordningen Trygg E-handel. Organisasjonen er bransjens taler?r og forbrukernes garantist for seri?s og kundevennlig handel.
Med distansehandel menes alle handelsformer der kj?per og selger ikke m?tes fysisk. Organisasjonen ble etablert som Norsk Postordreforening i 1983.

Authors

Related posts

Top