Data

Effektiviserer offshoren?ringen med standardiserte IT-l?sninger

Hard konkurranse og pressede marginer p? norsk sokkel gj?r at mange offshoreleverand?rer bytter ut utviklingstunge og kostbare IT-systemer med standardl?sninger. Slik vil de ?ke l?nnsomheten og gj?re ingeni?rene mer produktive. Kongsberg Maritime og Ocean Installer er to akt?rer som har ?kt kvalitet og effektivitet ved ? skrape gamle systemer.

Global konkurranse har for fullt gjort seg gjeldende i kampen om kontrakter p? norsk sokkel. Ambisi?se konkurrenter utfordrer norske leverand?rer med andre betingelser og krav og kostnadene ?ker. Resultatet er pressede marginer og redusert l?nnsomhet.
I den ferske Offshorerapporten* sier KonKraft at norsk offshore for ? overleve p? lang sikt m? finne frem til mer l?nnsomme forretningsmodeller som i mindre grad er skredders?m og i st?rre grad er standardiserte. De p?st?r dette er helt n?dvendig for ? opprettholde norsk sokkels konkurranseevne.

Bruker for mye tid p? administrasjon
Programvareselskapet Software Innovation, som blant annet leverer IT-l?sninger for teknisk dokumentkontroll og h?ndtering av dokumentasjon i tekniske utbyggingsprosjekter, kan bekrefte at antallet henvendelser fra offshoreselskaper som ?nsker ? g? fra skredders?m til standardsystemer er voksende.

-Offshoreselskapene ?nsker i ?kende grad ? unng? store og kostbare etablerte utviklingsprosjekter. De kommer til oss fordi vi kan tilby en velpr?vd standardl?sning som er kjent i industrien, og som underst?tter etablerte prosesser knyttet til dokumenth?ndtering og dokumentkontroll, forteller Anders Johnsen, direkt?r i Software Innovations ProArc-divisjon.

-Med standardl?sninger f?r selskapene et ferdig oppsett som gj?r at de ansattes arbeidsprosesser blir mer universelle og effektive. Tid frigj?res slik at ingeni?rene kan rette fokuset mot kjerneoppgaver, heller enn ? bruke tid p? administrasjon og tunggrodde dokumenteringsrutiner, p?peker Johnsen.
Software Innovation har f?tt 17 nye ProArc-kunder s? langt i ?r, hvorav de fleste er akt?rer i offshorebransjen. Blant disse er selskaper som premier Oil, Lundin Norway, Inrigo og flere selskaper i IKM-gruppen.

Mindre ressurskrevende
Kongsberg Maritime opererer i en bransje der det stilles sv?rt strenge krav til dokumentkontroll, sikkerhet og effektiv prosjektgjennomf?ring. Statoil er blant selskapets viktigste kunder.

-Vi hadde en ressurskrevende, skreddersydd l?sning som ikke l?ste behovene for sporbarhet og kontroll p? en god nok m?te. Vi gikk derfor ut for ? finne en standardl?sning som b?de kunne l?se v?re komplekse behov for h?ndtering av teknisk prosjektdokumentasjon og s?rge for at vi etterlever krav til standarder, lovgivning og andre retningslinjer, forteller Ole Lindseth, seksjonsleder for IT hos Kongsberg Maritime.

-Det vi opplevde var at den nye ProArc-l?sningen gjorde jobben enklere for de ansatte. H?ndtering av dokumentasjon og fremdrift er vesentlig forbedret, og vi har oppn?dd ?kt kontroll og kvalitet i v?re prosjekter. I tillegg er driften og forvaltningen av standardl?sningen veldig effektiv, understreker Lindseth.

Strengt kvalitetsregime
Siden Ocean Installer ble etablert i januar 2011 har de opplevd sterk vekst. Selskapet har i dag en ordrebok i st?rrelsesorden 400 millioner dollar, 230 ansatte, og en voksende fl?te av undervanns-konstruksjonsskip. B?de prosjektdokumentasjon og selskapets styrende dokumentasjon h?ndteres i ProArc. Dokumenter signeres elektronisk og alle kontorlokasjoner har tilgang, her er ingenting i papir.

-Det stilles h?ye krav til kvalitet og effektivitet og vi har stort fokus p? str?mlinjeformede arbeidsmetoder b?de for ? takle kundenes krav og for ? h?ndtere veksten i selskapet p? en god m?te. Etter at vi implementerte ProArc har det v?rt fokus p? oppl?ring av de ansatte i rutiner som s?rger for at b?de dokumenth?ndtering i prosjektfasen og overlevering til kundene blir utf?rt p? best mulig m?te. Vi leverer riktig informasjon til rett tid, sier Ragnhild Norberg, document control & LCI manager i Ocean Installer.

** Norske offshoreverfts konkurranseevne, En rapport fra KonK – november 2013
Om Software Innovation:
Software Innovation er et skandinavisk programvareselskap med en voksende internasjonal tilstedev?relse. Vi utvikler og selger programvare for Enterprise Content Management og informasjonsh?ndtering bygget p? Microsoft-teknologi og har n?rmere 30 ?rs kompetanse og erfaring med ? levere standardl?sninger for dokumenth?ndtering, saksbehandling og teknisk dokumentkontroll. V?r misjon er ? hjelpe virksomheter med ? gj?re informasjon til sin mest verdifulle ressurs. Software Innovation har rundt 300 ansatte i Oslo, Stockholm og K?benhavn og et utviklingssenter i Bangalore. L?sningene selges og leveres ogs? gjennom et internasjonalt partnernettverk. Vi tilbyr produktene ProArc, Business 360°, Public 360° og DocuLive, som i dag brukes av mer enn 600 virksomheter og 200.000 brukere i privat og offentlig sektor. www.software-innovation.no

14140

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy