utforming

En helt ny m?te ? f?re reiseregninger p?!

Mange er vel de som etter en jobbreise har sittet i timevis for ? fylle ut en reiseregning. Eller hva med ? f? dekket private

Mange er vel de som etter en jobbreise har sittet i timevis for ? fylle ut en reiseregning. Eller hva med ? f? dekket private utlegg? Papir, papir, papir. N? kan dette strevet v?re over en gang for alle, for i disse dager lanserer norske Mellora AS mobilapplikasjonen ?Utlegg+?.
?Utlegg+? er utviklet for ? forbedre og forenkle m?ten arbeidstakere dokumenterer private utlegg som skal dekkes av arbeidsgiver samt hvordan reiseregninger f?res. Appen har egen systematikk for f?ring av statlige satser, s? alt fra reiser med og uten overnatting, kj?regodtgj?relse og fratrekk pga. f.eks. dekket frokost blir ivaretatt.
– Etter selv ? ha sittet utallige ganger med et uforst?elig skjema og x-antall kvitteringer fant jeg ut
at det var dags for ? gj?re noe, sier eier og daglig leder i Mellora AS, Trond Hansen. Resultatet ble ?Utlegg+? som gj?r det mulig for brukeren ? f?re reiseregning eller annet utleggsregnskap fortl?pende og s? sende dette inn til arbeidsgiver som en ferdig formattert pdf-fil n?r man er ferdig.
?Utlegg+? gir ogs? brukeren muligheten til ? legge ved alle kvitteringer som trengs, slik at all
dokumentasjon som kreves for ? f? tilbakebetalt fra arbeidsgiver ivaretas. Appen er gratis og f?s til b?de iPhone og Android.
– Vi mener at bruken av smarttelefoner eller nettbrett i arbeidsrelaterte prosesser bare s? vidt har
begynt, sier gründer av Mellora AS Trond Hansen.
Mellora AS st?r ogs? bak appen ?HSEQ Free? som er et rapporteringsverkt?y i forhold til HMS og kvalitet. ?HSEQ Free? brukes i dag over hele verden av sm? og mellomstore organisasjoner,
og skreddersydde versjoner av appen brukes av eksempelvis Sj?forsvaret, Marine Harvest og Universitetet for milj? og biovitenskap.
– En telefon er noe “alle” har i disse dager, og vanlige telefoner er i ferd med ? bli erstattet av smarttelefoner, sier Hansen. Ansatte, som de fleste andre, rundt om i verden, er mer eller mindre avhengige av telefonen sin, noe som betyr at de har den med seg overalt, selv p? jobb. Vi gir arbeidstakere og arbeidsgivere mulighet til ? dra nytte av dette ved ? bruke det som et verkt?y b?de i
HMS-arbeidet ogs? og n? ogs? i forhold til arbeidet med diverse utlegg, avslutter han.
Ta gjerne kontakt med grunder og daglig leder Trond Hansen p? tlf. 41276710 for mer informasjon.
Om Mellora AS
Mellora AS er et norsk foretak som er etablert, eies og ledes av Trond Hansen som har nesten 20
?rs erfaring innen fagomr?dene HMS og kvalitetsstyring (forkortes ofte til HMSK (HSEQ p? engelsk som st?r for Health, Safety, Environment and Quality). Hansen innehar EOQ-sertifisering innen kvalitetsledelse og revisjon, en sertifisering som anses som blant de h?yeste innen fagfeltet.
Firmaet utviklet det som var verdens f?rste smarttelefon-app for rapportering av avvik, observasjoner,
ulykker, nestenhendelser og forbedringsforslag relatert til helse, milj?, sikkerhet og kvalitet (HMSK/HSEQ). I ettertid er appen blitt utvidet til ogs? ? inneholde muligheten for dokumentering av sikker jobbanalyse og vernerunder/inspeksjoner.
N? lanseres ?Utlegg+? som et supplement til arbeidstakere og arbeidsgivere som ?nsker ? redusere bruken av papir samt ? effektivisere og forenkle sine interne arbeidsprosesser.0810

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy