Endian Unified Threat Management system launches on the Interoute CloudStore

Trondhjem, 5. april 2013 ? Bredb?ndsselskapet Loqal f?r nye eiere n?r digital tv- og bredb?ndsselskapet Get n? kj?per Loqal fra Tr?nder Energi. Loqal er i dag en viktig leverand?r av bredb?ndstjenester til n?ringslivskunder, boligsammenslutninger og enkeltkunder i Midt-Norge. Selskapet har i dag mer enn 26 000 sluttkunder.

Tr?nderEnergi har siden 2011 arbeidet m?lrettet med en strategisk fokusering mot produksjon av fornybar energi og nettvirksomhet. Salg av virksomheter som ikke tilh?rer kjernevirksomheten er en del av denne strategien. Dette er bakgrunnen for at Tr?nderEnergi i dag har inng?tt en avtale om ? selge aksjene i Loqal til Get.
-Vi innser at Tr?nderEnergi i lys av ?nsket om ? spisse konsernets ressurser mot fornybar energiproduksjon og nettvirksomhet ikke lenger er den beste eieren for Loqal. Get er en solid og profesjonell akt?r vi har samarbeidet med i lang tid, og vi mener Get er den beste akt?ren til ? videreutvikle virksomheten i Midt-Norge, sier konsernsjef i Tr?nderEnergi, St?le Gjersvold.
Midt-Norge er viktig for Get, og med Loqals solide infrastruktur, kompetanse og sterke lokale tilstedev?relse, blir Loqals organisasjon Gets spydspiss i den videre satsingen i regionen.
– Get har siden 2009 levert produkter til Loqals kunder, og vi er glade for at vi n? sammen med dyktige medarbeidere i Loqal kan ?ke satsingen og skape bedre konkurranse og valgfrihet for kunder i Tr?ndelag, sier administrerende direkt?r i Get, Gunnar Evensen.
Selv om Get n? kj?per Loqal, fortsetter organisasjonen som en sterk enhet med fokus p? lokal kundeh?ndtering og n?rhet til markedet i Midt-Norge.
– Get er Norges mest innovative digital-tv og bredb?ndsselskap og p? vegne av Loqal og v?re kunder er jeg sv?rt glad for at vi n? blir en del av Get familien. Med Get f?r vi tilgang til ?kte ressurser og en nasjonal infrastruktur, og dette er viktig for b?de privat- og bedriftskundene v?re, sier daglig leder i Loqal, Alf Egil Husby.
Gets kj?p av Loqal forutsetter godkjenning fra Konkurransetilsynet. Godkjennelsen er forventet innen utl?pet av april.
Get har over 650 ansatte og leverer tjenester til mer enn 470 000 hjem i hele Norge, b?de gjennom eget- og 36 partnereide nett. Get leverer p? alle fiberteknologier til b?de privat- og bedriftsmarkedet.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Informasjonsdirekt?r i Get, ?yvind Husby, 934 44 140
Daglig leder Loqal, Alf Egil Husby, 922 66 850
?konomi- og finansdirekt?r Olav Sem Austmo, 976 75 514

3000

Authors

Related posts

Top