Datasikkerhet

Epson gir deg mulighet for avansert produksjon av Blu-ray-plater

03-12-2012 14:50 Oslo Lufthavn AS I forbindelse med utdelingen av Nobels fredspris til EU 10. desember 2012, har norske myndigheter besluttet ? midlertidig gjeninnf?re grensekontroll p? reiser innen Schengen i perioden 3. - 12. desember 2012.

I forbindelse med utdelingen av Nobels fredspris til EU 10. desember 2012, har norske myndigheter besluttet ? midlertidig gjeninnf?re grensekontroll p? reiser innen Schengen i perioden 3. – 12. desember 2012.
Form?let er ? sikre den offentlige orden og indre sikkerhet, herunder ? forebygge innreise av potensielt voldelige akt?rer i forbindelse med fredsprisutdelingen.
Reisende m? v?re forberedt p? ? bli kontrollert i passkontroll ved alle reiser inn og ut av Norge.
Kilde: politiet.no

Oslo Lufthavn AS (OSL) eier og driver Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn Gardermoen. OSL er et viktig kommunikasjonsknutepunkt i Norge med mer enn 21 millioner reisende og mer enn 200 000 flybevegelser per ?r. Oslo Lufthavn AS er et heleid datterselskap av Avinor.4100

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy