kommunikasjon

Feil om utbygging av Oslo Lufthavn

Med utgangspunkt i Dagens N?ringslivs artikkel l?rdag, omtaler flere medier at utbyggingen av Oslo Lufthavn ?sprekker med milliarder?. Det er ikke riktig. Utbyggingsprosjektet f?lger de budsjettrammer som er lagt.

Gjennomf?ringen av utbyggingsprosjektet ble vedtatt i 2011 med en kostnadsramme p? ca. 12,5 milliarder kroner. Juni 2013 besluttet Avinors styre ? ?ke budsjettrammen for prosjektet med 950 millioner kroner til totalt 13,45 milliarder kroner. I tillegg ble det lagt inn en budsjettreserve p? 625 millioner kroner.Bakgrunnen for utvidelsen var at utbyggingen p?virkes av et stramt bygg- og anleggsmarked. Det er f? tilbydere i anbudskonkurransene og prisene presses opp. I tillegg opplever prosjektet at en stor trafikk?kning ?ker kompleksiteten og derved kostnadene ved parallell drift og utbygging.

?kte inntekter
Samtidig med at lufthavnens utfordringer p?virker kostnadsbildet, er utbyggingsprosjektets l?nnsomhet styrket gjennom ?kt trafikk. Passasjerveksten er h?yere enn budsjettert da prosjektet ble vedtatt i 2011. I l?pet av byggeperioden vil ca. 17 millioner flere passasjerer enn beregnet reise via Oslo Lufthavn. Dette vil bidra med om lag 4 milliarder kroner i ?kte inntekter i utbyggingsperioden.

Passasjerveksten gj?r at driftsinntektene i ?rene etter at den nye terminalen tas i bruk ogs? kan justeres opp.

Den nye terminalen ved Oslo Lufthavn skal st? ferdig v?ren 2017.
Oslo Lufthavn AS er et heleid datterselskap av Avinor. Selskapet eier og driver Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn, som er et viktig kommunikasjonsknutepunkt i Norge med ca. 23 millioner reisende og mer enn 230 000 flybevegelser per ?r. 1120560Send som e-post

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Business Intelligence   #Om Merit Merit   #Om Sigma Sigma   #Sigma Norge