datateknikk

Feil?rsaken er funnet

(Fornebu 31. oktober 2014) Feilen i Telenors mobilnett torsdag kveld oppstod i forbindelse med oppgradering av en kundedatabase. Under arbeidet ble sentrale elementer feilaktig slettet, slik at kundene ikke ble logget p? nettet.
Feilen rammet tale- og SMS-trafikk over hele landet mellom kl. 19.20 og 21.35 torsdag kveld. Kriseledelsen i Telenor Norge ble etablert og feil?rsaken ble identifisert. Feilen ble deretter raskt rettet.

Feilen oppstod under oppgradering av en kundedatabase som er viktig ved kundep?logging i nettet. Under oppgraderingsjobben ble sentrale elementer i databasen feilaktig slettet. Dette medf?rte at kundep?loggingen ikke fungerte, slik at kundene ikke fikk ringt eller sendt SMS.

L?sningen ble ? installere en sikkerhetskopi av kundedatabasen. Dette ble gjort, og mobilnettet fungerte som normalt rundt klokken halv ti torsdag kveld.

? Vi beklager de problemer denne feilsituasjonen medf?rte for v?re kunder. Vi vil n? iverksette n?dvendige tiltak for ? unng? at slike feil oppst?r, sier Berit Svendsen, administrerende direkt?r i Telenor Norge.

Fastnettet og fasttelefon fungerte som normalt og n?dnumrene var ikke ber?rt av feilen. Alle relevante etater ble rutinemessig varslet.

? Telenor investerer betraktelig i fornying av nettet, og gjennomf?rer daglige oppgraderinger i nett og nettl?sninger fordi vi har h?y trafikk og mange kunde-endringer. Vi har klare rutiner for denne typen oppgraderinger, og heldigvis opplever vi sjelden slike feil som torsdag kveld. N?r dette likevel skjer, er det en situasjon vi vil ta l?rdom av, sier Svendsen.
For ytterligere sp?rsm?l, vennligst kontakt:
Torild Uribarri, kommunikasjonsdirekt?r i Telenor Norge, telefon: 911 55 381, e-post: [email protected]
Telenor Norge er landets st?rste leverand?r av tele- og datatjenester. Via v?rt mobilnett og fastnett leverer vi tjenester innen telefoni, bredb?nd og kabel-tv til privat- og bedriftskunder over hele landet. Vi selger ogs? tjenester til andre telekom-operat?rer.Vi har 4200 medarbeidere fordelt p? over 30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard. Hovedkontoret v?rt ligger p? Fornebu i B?rum.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy