utforming

Feilretting godt i gang etter ekstremv?ret Hilde

17-11-2013 12:14 Telenor Norge Feilrettingen er allerede godt i gang etter ekstremv?ret Hilde som tok med seg str?mtilgang og telefonforbindelse for mange p? sin ferd innover Nord-Tr?ndelag og Helgelandskysten l?rdag kveld. Det samarbeides n? med kraftselskaper og entrepren?rer for rask feilretting.

(Fornebu 17. november 2013) Feilrettingen er allerede godt i gang etter ekstremv?ret Hilde som tok med seg str?mtilgang og telefonforbindelse for mange p? sin ferd innover Nord-Tr?ndelag og Helgelandskysten l?rdag kveld. Det samarbeides n? med kraftselskaper og entrepren?rer for rask feilretting.
Det er til dels store utfall s?rlig i Nord Tr?ndelag og Nordland etter ekstremv?ret Hilde. Mye av dette skyldes bortfall av kraft.
– Vi var godt forberedt p? Hilde og tok allerede tidligere i uken kontakt med entrepren?rer for ? klargj?re til innsats i de omr?dene hvor v?rmeldingen tilsa at det kunne komme utfall, sier dekningsdirekt?r Bj?rn Amundsen i Telenor Norge.
Store ressurser i sving
I l?pet av l?rdag kveld og natt til s?ndag fikk operasjonssentralen i Telenor meldinger om flere utfall i Nord Tr?ndelag og i Nordland, og de fleste av utfallene skyldtes str?mbrudd i de verst rammede omr?dene. Det var lenge uforsvarlig ? sette i gang feilretting for b?de str?mselskap og Telenor, men i morgentimene p? s?ndag er flere entrepren?rer allerede godt i gang med arbeidet.
– Vi har n? rundt 50 mennesker i sving b?de internt i Telenor og hos entrepren?rer for ? sikre rask feilretting. Vi har ogs? god dialog med kraftselskaper slik at vi n? f?r samkj?rt feilrettingen p? viktige omr?der, sier Amundsen.
Nord Tr?ndelag verst rammet
– Vi har i morgentimene s?ndag registrert feil i Nord-Tr?ndelag for 2800 kunder p? bredb?nd og 4600 p? fasttelefoni. Tilsvarende tall for Nordland er 700 og 460. Vi har ogs? en del utfall p? mobil. 109 2G stasjoner og 53 3G stasjoner i Nord-Tr?ndelag er for ?yeblikket ute av drift, mens for Nordland s? dreier det seg om 48 2G stasjoner og 19 3G stasjoner, sier Amundsen.
Det ble i forkant av uv?ret opprettet dialog med kraftselskaper og fylkesberedskapen i flere fylker, slik at man kunne samkj?re innsatsen best mulig underveis og etter uv?ret.
– N? ser vi at b?de str?m og telefonforbindelsen er p? vei tilbake i flere omr?der, men vi har fortsatt en jobb og gj?re. Vi jobber med ? sende ut n?daggregat der hvor det vil ta tid ? f? kraft tilbake og vi henter inn entrepren?rressurser fra omliggende fylker for ? f? enda flere folk til feilretting, sier Amundsen.
Godt samarbeid
– Det vil alltid komme utfall etter slike ekstreme v?rfenomener som Hilde, men vi er godt rustet etter flere slike ekstreme v?rfenomener de siste ?rene og samarbeidet med de ?vrige etatene som ogs?
leverer samfunnskritiske tjenester har v?rt sv?rt godt, sier Amundsen.
Det er forventet at rette- og ryddearbeidet etter Hilde vil p?g? hele s?ndag og utover uka og telefonforbindelsene er fortl?pende p? vei tilbake i de hardest rammede omr?dene.

Telenor Norge er landets st?rste leverand?r av tele- og datatjenester. Via v?rt mobilnett og fastnett leverer vi tjenester innen telefoni, bredb?nd og kabel-tv til privat- og bedriftskunder over hele landet. Vi selger ogs? tjenester til andre telekom-operat?rer.Vi har 4200 medarbeidere fordelt p? over 30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard. Hovedkontoret v?rt ligger p? Fornebu i B?rum. 2800

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy