Data

Fiber til Coop-butikkene

(Fornebu, 10. februar 2014) Telenor har inng?tt avtale med Coop om leveranse av fiber til Coops st?rste butikker i Norge. Coop moderniserer med dette sin infrastruktur for ? sikre en bedre kundeopplevelse i butikkene.

Fiberkommunikasjonen vil inng? som en del av Coop?s bedriftsnettverktjeneste som Telenor allerede leverer til selskapet. Coop har forlenget avtalen som regulerer leveransen av det interne datanettverket til rundt 1.000 butikker, kontorer og lager.

– ?kt krav til oppetid, hastighet og ?kt trafikk som f?lge av flere kundetjenester i butikkene, gj?r at Coop ser det som helt naturlig ? bruke fiberteknologi i v?re st?rre butikker, sier Magne Solberg IT-direkt?r i Coop.

?kt krav til b?ndbredde
Telenor har et landsdekkende fibernett som gj?r det mulig ? tilby moderne bredb?ndskommunikasjon til bedrifter i alle landets kommuner. Stadig flere bedrifter, handelssentre og butikker som har virksomheten spredt p? flere steder i Norge, ser n? behovet for landsdekkende h?ykapasitets bredb?nd. Telenor satser derfor n? sterkt p? ? bygge fiberkommunikasjon til bedriftsmarkedet.

– Vi er inne i en trend der tjenester som f?r l? p? servere lokalt hos bedriftene n? flyttes ut p? internett, som skytjenester. I tillegg ?ker bruken av videotjenester. Det betyr at kravet til b?ndbredde ?ker. Med fiber som infrastruktur er b?ndbredden tiln?rmet uendelig og vi legger med dette til rette for fremtidige l?sninger og tjenester, sier leder for bedriftsmarkedet i Telenor Norge, Marina L?nning.

Strategisk plassert
– Coop sin virksomhet ligger spredt utover landet og er ofte strategisk plassert i forhold til befolkningstetthet og andre bedrifter. Det passer derfor godt inn i v?r strategi om ? tilby fiberbredb?nd til n?ringslivet, sier L?nning.

– I tillegg til ? sikre Coop en god kundeopplevelse gjennom en stabil drift og god kundeservice, ?nsker vi ? tilby COOP nye tjenester og l?sninger som gj?r fiberinvesteringen ytterliggere l?nnsom, avslutter Marina L?nning. Telenor leverer ogs? sikkerhetstjenester til Coop.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Kristin V. T?nnessen, informasjonssjef Telenor Norge, tlf. 934 80 648, [email protected]
Magne Solberg, IT-direkt?r Coop Norge Handel, tlf. 920 16 805, [email protected]
Telenor Norge er landets st?rste leverand?r av tele- og datatjenester. Via v?rt mobilnett og fastnett leverer vi tjenester innen telefoni, bredb?nd og kabel-tv til privat- og bedriftskunder over hele landet. Vi selger ogs? tjenester til andre telekom-operat?rer.Vi har 4200 medarbeidere fordelt p? over 30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard. Hovedkontoret v?rt ligger p? Fornebu i B?rum. 2600

Similar Posts