datateknikk

For mange norske byer er bremseklosser for telekomutvikling

(Fornebu, 5. november) Norske byer er p?drivere for digitalisering, men er for ofte d?rlige p? ? tilrettelegge for infrastruktur. ? Et paradoks, sier Berit Svendsen, administrerende direkt?r i Telenor Norge.
Det viser unders?kelsen Nordic Broadband City Index 2014, utarbeidet av Nexia p? vegne av Telenor, som er presentert p? seminaret Status Teknologi-Norge. Hensikten med unders?kelsen er ? vise i hvilken grad de st?rste nordiske byene tilbyr digitale tjenester til innbyggerne sine, og hvordan de tilrettelegger for utbygging av faste og mobile nett.
? Norske kommuner skal ha ros for ? v?re p?drivere for ?kt digitalisering, men det er et paradoks at mange ogs? er bremseklosser for utbygging av mobilt og fast bredb?nd. Infrastrukturen er en forutsetning for en rekke tjenester som er viktige for norske kommuner, for eksempel trygghetsalarmer som etter hvert blir digitale, sier Svendsen.
? Kommunene m? f?re en politikk for morgendagens behov. Vi har store investeringsplaner for ? rulle ut h?yhastighets bredb?nd til innbyggerne, men kommunene p?virker i stor grad hvor raskt og hvor mye vi f?r bygget ut, sier hun videre.
? Vi st?r midt i en digital revolusjon der nye tjenester vil basere seg p? god og robust dekning nesten over alt. Det er derfor viktig at kommunene legger til rette for gode fremf?ringsregimer. De tre ?verste byene i ?rets indeks, Linköping, Väster?s og Kristiansand ser ut til ? v?re bedre forberedt p? den digitale fremtiden enn andre, sier Marit Wetterhus, prosjektdirekt?r i Nexia.
Bedre total score for norske kommuner
Sammenlignet med en tilsvarende unders?kelse fra 2012 ?kte gjennomsnittsscoren for de unders?kte kommunene i de tre landene fra 5,2 til 5,3 av 10 mulige poeng. Forbedringen skyldes i hovedsak h?yere score p? digitale tjenester.
? Det er spennende ? se framgangen norske kommuner har hatt p? digitale tjenester fra 2012 til 2014, og for innbyggerne er det positivt at kommunene er forberedt p? ? ta i bruk velferdsteknologi og e-helsetjenester. N?r kommunene f?r opp tempoet p? utbyggingen vil vi snart kunne utnytte mulighetene i skj?ringspunktet mellom helse, velferd og teknologi, sier Berit Svendsen.
Kristiansand, Bod? og Troms? beste norske byer
De norske kommunene i ?rets unders?kelse er Kristiansand, Bod?, Troms?, Skien, Asker, Bergen, Trondheim, Drammen, B?rum, Oslo, Stavanger, Fredrikstad, Sandnes, Sarpsborg og Skedsmo.
I ?rets indeks topper Kristiansand listen over de norske byene, med en totalscore p? 6,5 av 10 mulige poeng, og beholder dermed sin 3. plass totalt fra 2012. Bod? og Troms? f?lger med poengsummene 6,4 og 6,3. De norske kommunene m?tte se seg sl?tt av de to svenske kommunene Linköping og Väster?s, som fikk henholdsvis 6,8 og 6,6 poeng.
? Kristiansand har en solid IKT-strategi, og en bred portef?lje av digitale tjenester samtidig som kommunen jobber aktivt med planlegging og innf?ring av digitale velferdstjenester. Kommunen samarbeider godt med nettoperat?rer og forst?r viktigheten av nettverksinfrastruktur i st?rre grad enn mange andre norske kommuner. Slik jeg ser det, gj?r Kristiansand rett og slett en ganske imponerende jobb, sier Berit Svendsen.
Bod? f?r sv?rt god score for tilrettelegging for mobilnett og var den eneste kommunen med en plan for mobil nettverksutvikling. Troms? kommune har forbedret seg p? alle tre omr?der siden 2012, og blir bel?nnet med en 5. plass i indeksen totalt.
Andre funn fra unders?kelsen:
? Innenfor digitale tjenester har den gjennomsnittlige poengsummen for alle kommuner ?kt fra 6,0 i 2012 til 7,0 i ?r. Samtlige norske byer har n? elektronisk barnehages?knad, bygges?knad, e-faktura og sikker kommunikasjon.
? ?rets indeks omfatter ogs? velferdsteknologi og e-helse. De fleste byene i Norge og Danmark er rimelig forberedt p? innf?ring av digital velferdsteknologi, og noen norske og mange danske byer har lansert nye tjenester.
? Fire av de fem beste kommunene p? digitale tjenester er norske, med en framgang fra 5,9 i snitt i 2012 til 7,5 i 2014. B?rum og Trondheim har h?yest score p? digitale tjenester med 9,1 poeng, med Asker rett bak (8,9 poeng).
? I alle landene er det tilbakegang p? tilrettelegging av mobil infrastruktur og omr?det har den laveste poengsummen i indeksen. Det er vanskeligere ? f? plassert ut mobile basestasjoner p? offentlig eiendom og bygg. Mange offentlige tjenester, spesielt innen velferdsteknologi, er avhengig av god arealdekning og robuste mobilnett med h?y oppetid. Unders?kelsen viser at det er nesten dobbelt s? mange mobile basestasjoner p? kommunal eiendom i de svenske byene som i de norske, 23 prosent mot 13 prosent.
? Svenske kommuner har h?yeste poengsum for fast infrastruktur, hovedsakelig fordi de viser en bedre forst?else for dette og i st?rre grad ?pner for mikrotrenching. Mikrotrenching er en milj?vennlig metode for bredb?ndsutbygging, der det freses et snitt i grunnen hvor fiberkablene legges ned. Ingen norske kommuner tillater mikrotrenching, men noen har piloter.
Unders?kelsen omfatter de 15 st?rste kommunene i Norge og Danmark, og de 13 st?rste i Sverige. Selve indeksen best?r av 23 sp?rsm?l innenfor tre kategorier: kommunale digitale tjenester, rammebetingelser for mobilnett og rammebetingelser for fastnett. Indeksen er lik unders?kelsen gjennomf?rt i 2012, med unntak av at velferdsteknologi/e-helse er inkludert i 2014. For hvert sp?rsm?l er det definert en ?gullstandard? satt til poengsummen 10. Kommunene er tildelt en poengsum ut fra n?rheten til denne beste praksisen. Kildene for unders?kelsen har v?rt kommunenes nettsider, lokale entrepren?rer, eksperter i bransjen, kommunale organisasjoner og telekom-operat?rene.
Kontakt:
Informasjonssjef Anders Krokan, Telenor, 952 09 037
Prosjektdirekt?r Marit Wetterhus, Nexia, 902 00 002

Telenor Norge er landets st?rste leverand?r av tele- og datatjenester. Via v?rt mobilnett og fastnett leverer vi tjenester innen telefoni, bredb?nd og kabel-tv til privat- og bedriftskunder over hele landet. Vi selger ogs? tjenester til andre telekom-operat?rer.Vi har 4200 medarbeidere fordelt p? over 30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard. Hovedkontoret v?rt ligger p? Fornebu i B?rum.

Similar Posts