datateknikk

Foretar endringer etter feil i mobilnettet

(Fornebu, 3. november) En ekspertgruppe har f?tt i oppgave ? utvikle ny metodikk og styrke sikkerhetsmekanismen i Telenors nett etter feilen i mobilnettet torsdag kveld.
? Vi har g?tt n?ye gjennom hendelsesforl?pet og feilsituasjonen og har kunnet identifisere akkurat hva som ikke gikk som planlagt da kundedatabasen ikke fungerte etter n?dvendig arbeid. P? bakgrunn av denne analysen har vi besluttet ? endre v?re prosesser for oppgraderinger, og en ekspertgruppe har f?tt i oppgave ? levere ny metodikk med styrket sikkerhet, sier Berit Svendsen, administrerende direkt?r i Telenor Norge.
To hovedtiltak
Gruppen best?r av interne og eksterne eksperter og oppgaven har f?tt topp prioritet.
? Vi opererer med sv?rt komplekse systemer, og vi gjennomf?rer jevnlig ulike tiltak for ? feilrette og oppgradere v?rt nett. Dette gj?r vi samtidig som vi skal opprettholde trafikken i nettet. Det er sv?rt krevende og kan sammenlignes med ? gj?re service p? bilen mens den kj?rer. Dette er like fullt noe vi skal klare uten de konsekvenser som vi s? p? torsdag. Derfor iverksetter vi n? tiltak for ? redusere risiko for lignende feil igjen, sier Svendsen.
Det er i hovedsak to tiltak som vil bli iverksatt:
? Arbeidsprosedyrer ved planlagt arbeid p? sentrale systemer vil endres og tilf?res flere sikkerhetskontroller for ? redusere risiko for feil.
? Ny sikkerhetsmekanisme skal iverksettes for ? hindre at eventuelle feil kan ta ned sentrale nettelementer.
Prioritetsabonnement
Telenor har som alle andre operat?rer i Norge innf?rt prioritetsabonnement p? bestilling fra myndighetene for ? styrke beredskapen i samfunnet. Dette er en mekanisme som s?rger for at helsepersonell, politi og andre sentrale funksjoner i samfunnet f?r prioritet i mobilnettet ved krisesituasjoner n?r det er stor trafikk i nettet, eller n?r man er utenfor dekning.
? Det er viktig ? understreke at prioritetsabonnement er et krav fra myndighetene som gjelder alle operat?rer, og ikke bare Telenor. Systemet er designet for prioritet ved krisesituasjoner hvor kapasitet i nettet er redusert, eller n?r man er utenfor dekning. Det er ikke en teknisk l?sning ved prioritetsabonnement at det skal virke n?r nettet er helt eller delvis nede, og det er ikke riktig at prioritetssystemet ikke fungerte etter hensikten torsdag kveld som enkelte medier rapporterer, sier Svendsen.
Mer om prioritetsabonnement:
Post- og teletilsynet (PT) vedtok 21. oktober 2013 forskrift om prioritet i mobilnett. Frist for implementering ble satt til 30. juni 2014. Prioritet i mobilnettene skulle dimensjoneres for inntil 10.000 brukere. I etterkant er det fremkommet at PT sikter mot 12-14.000 prioritetsabonnement i Norge.
Arbeidet med ? utlede hva forskriften stiller krav til er blitt gjennomf?rt sammen med de andre tilbyderne. Det har v?rt utstrakt samarbeid for ? sikre at prioritetsl?sningen vil fungere, og at den ikke introduserer kompleksitet i feilsituasjoner eller forringer annen funksjonalitet i nettene. PT er orientert om l?sningsvalgene og de er kjent med hvordan l?sningen vil fungere.
Form?let med prioritetsordningen er ? gi brukere med ansvar for s?rlig samfunnsviktige oppgaver bedre tilgjengelighet i mobilnettene i krisesituasjoner.
Et prioritetsabonnement vil ha fortrinn fremfor vanlige abonnement ved at:
? Prioriterte samtaler skal kunne bryte p?g?ende samtaler.
? Prioriterte samtaler skal kunne gjennomf?res via andre mobilnett (nasjonal gjesting), n?r bruker er utenfor dekning i eget nett.
? Funksjonaliteten skal alltid v?re p? (ogs? i normalsituasjon n?r det ikke er kapasitetsutfordringer).
Gjesting (roaming):
En bruker med prioritetsabonnement som er utenfor dekning kan benytte andre tilbydere sitt nett. Dette vil kun fungere n?r mobilnettet til egen tilbyder fungerer. Dette er standard for gjesting som benyttes over hele verden, uavhengig om det er nasjonal eller internasjonal standard for gjesting.
Det betyr eksempelvis at om du er i Spania og skal ringe, m? mobilnettet v?re tilgjengelig fra egen tilbyder i Norge for at du skal kunne v?re gjestebruker hos en spansk tilbyder.
I en situasjon hvor alle mobilnettene er tilgjengelig, og en bruker er utenfor dekning fra egen tilbyder, kan prioriterte samtaler gjennomf?res via andre nett. P? noen telefontyper er det mulig ? sette opp automatisk overf?ring, for andre m? det gj?res aktivt bytte av nett (Iphone eksempelvis).
For mer informasjon, vennligst kontakt:
Dekningsdirekt?r Bj?rn Amundsen, telefon 900 21 000 / [email protected]
Kommunikasjonsdirekt?r Torild Uribarri, telefon 911 55 381 / [email protected]
Telenor Norge er landets st?rste leverand?r av tele- og datatjenester. Via v?rt mobilnett og fastnett leverer vi tjenester innen telefoni, bredb?nd og kabel-tv til privat- og bedriftskunder over hele landet. Vi selger ogs? tjenester til andre telekom-operat?rer.Vi har 4200 medarbeidere fordelt p? over 30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard. Hovedkontoret v?rt ligger p? Fornebu i B?rum.

Similar Posts