Fornyet avtale med Nordic Choice Hotels

Vi er veldig godt forn?yd med ? ha fornyet avtalen med en av v?re st?rste og viktigste kunder sier Adm Dir Tom Ekevall Larsen i CopyCenter. Det viser at CopyCenter er konkurransedyktig og innovative og godt posisjonert ovenfor st?rre kunder og leveranser. Avtalen kommer i kj?lvannet av at Choice Hotels k?ret CopyCenter til sin ?beste IT leverand?r for 2012?.
IT direkt?r Lars Evensen i Nordic Choice Hotels sier seg meget godt forn?yd med avtalen. ? jobbe mot en optimalisering av drift og kostnader er alltid viktig for et internasjonalt konsern som oss. Vi har ogs? utvidet innholdet i avtalen til flere av CopyCenters l?sninger og tjenester, og samtidig f?tt en bedring i v?re betingelser sier Evensen forn?yd. At en norsk lokal akt?r er konkurransedyktig er hyggelig og vi beholder den normale fleksibiliteten vi er vandt til.
For mer informasjon kontakt:
Trond Kjeksrud, Salgssjef Tel: 97 56 45 41 E-post: [email protected]

Om CopyCenter
CopyCenter representerer ledende produsenter og leverand?rer av utstyr og l?sninger for informasjon og dokumentbehandling. CopyCenter fokus er ? ligge i fremkant og ta en innovativ rolle, ved ? tilby nye l?sninger tilpasset kundens behov.
CopyCenter med kontor i Oslo har 30 ansatte og selskapet passerte i 2012 en ?rlig omsetning p? 80 millioner kr. Vi har direktesalgsavdelinger og produktl?sningsspesialister ved v?rt hovedkontor og arbeider n?rt med et antall forhandlere i hele Norge.

Authors

Related posts

Top