Data

Fra oppm?ling til BIM-modell med Flexijet

25-02-2014 07:30 GRAPHISOFT Norge Tradisjonelt har BIM-modellering av eksisterende bygg blitt gjort ved at man g?r ut fra ek­sisterende tegninger og supplerer med oppm?linger tatt p? stedet. Flexijet er et laser-m?lesystem koblet mot ArchiCAD slik at BIM-modellen oppst?r mens man m?ler.

Tradisjonelt har BIM-modellering av eksisterende bygg blitt gjort ved at man g?r ut fra ek­sisterende tegninger og supplerer med oppm?linger tatt p? stedet. Flexijet er et laser-m?lesystem koblet mot ArchiCAD slik at BIM-modellen oppst?r mens man m?ler.
En vanlig problemstilling er at man f?r et oppdrag med rehabilitering eller p?bygging av et eksisterende bygg hvor ogs? tegningsunderlaget er mangelfullt eller feil. Dersom dette er tilfellet m? man ut i felten for ? m?le opp og deretter modellere det eksisterende bygget. Ofte oppdager man at det mangler noen kritiske m?l og man m? tilbake ? gj?re flere m?linger.
Med Flexijet m?ler man samtidig som man lager bygningsmodellen direkte i ArchiCAD. Dette gj?r at man f?r med seg de m?lene man trenger, og man kan v?re sikker p? at modellen blir riktig.
Flexijet b?de for sm? og store prosjekter
St. Olav Videreg?ende Skole (8500m2) i Sarpsborg er m?lt opp for ?stfold fylkeskommune og var det f?rste store prosjektet til Graphisoft Norge. Hele bygget ble m?lt opp uten ? forholde seg til tegninger. Det er laget en BIMx-modell av dette prosjektet som kan lastes ned gratis her. Alle oppstillinger, m?lepunkter og referansepunkter blir lagret i modellen, slik at man senere kan kontrollere og eventuelt g? tilbake og m?le inn nye konstruksjoner.
Arkitekt Arne Hauger fra Drammen har sett nytteverdien av denne metoden ogs? p? sm? prosjekter. Graphisoft Norge har m?lt opp flere bygg for Hauger, blant annet en hytte som ligger innenfor 100-metersgrensen fra vannet. Her var det viktig ? f? n?yaktig dokumentasjon f?r man pr?vde ? f? godkjent en ombygging. Oppm?ling, generering av modell samt terreng-modell tok 9 timer ? lage.Begynner man riktig med en god modell vil det videre arbeidet forenkles siden man rydder bort mye usikkerhet og feilkilder.
Flexijet-systemet best?r av et stativ, en tilt- og svivelenhet og laseravstandsm?leren Leica Disto som m?ler avstander og vinkler. Dette er koblet tr?dl?st med Bluetooth til en b?rbar PC med ArchiCAD og en plug-in ?app?.

A to już wiesz?  BIM-eksport til SINTEF TEK-sjekk Energi

GRAPHISOFT Norge representerer en rekke ledende tegne- og visualiseringsverkt?y for byggebransjen og har v?rt i markedet i 20 ?r. Mer enn 50% av norske arkitekter bruker i dag ArchiCAD som sitt BIM-program.
Mer informasjon om v?re produkter og tjenester: www.graphisoft.no / 21 55 58 00 / www.graphisoft.no

Vedlagte filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy