Fritt fram for mobiltyven

(Fornebu, 14. mars 2014) En av to nordmenn bruker ikke automatl?s p? telefonen, viser en ny unders?kelse. Det betyr at hvem som helst kan f? tilgang til innholdet hvis telefonen kommer p? avveie.

? Det er skremmende at s? mange ikke sikrer mobilen bedre. Dersom en ansatt i en bedrift mister telefonen, kan uvedkommende f? tilgang til e-post, salgsverkt?y, bedriftsapplikasjoner og konfidensielle opplysninger, sier Stein C. T?mmer, leder for mobilsikkerhet i Telenor Business.
Den automatiske l?sefunksjonen aktiveres etter kort tid n?r telefonen ikke er i bruk, og telefonen m? l?ses opp med pin-kode.

? Unders?kelsen viser at hele 26 prosent av spurte har jobbens e-post p? mobilen. Samtidig svarer 13 prosent at de har mistet eller blitt frastj?let telefonen det siste ?ret: Det understreker hvor viktig det er ? bedre mobilsikkerheten, sier T?mmer.

Nye tider
37 prosent av alt gods som ble stj?let i fjor, var mobiltelefoner, viser Politidirektoratets kriminalitetsstatistikk.

? Det har kommet flere lommetyver til Norge. Mobiltelefoner er lette ? omsette, sier Roar Kvassheim, leder av politiets innsatsgruppe mot lommetyveri i Oslo.

De fleste bedrifter har sikkerhetsl?sninger for pc-er, men langt f?rre har det for mobiltelefoner. P? sp?rsm?l om arbeidsgiver har retningslinjer for bruk av kodel?s p? telefon, svarer bare syv prosent ja.

? Tidligere kunne man bare ringe med mobilen, og da var ikke sikkerhet et tema. Men moderne mobiltelefoner inneholder like mye informasjon som en datamaskin. Det har v?rt en dobling i bruk av bedriftsapplikasjoner p? mobiltelefonene de siste ?rene. Da blir situasjonen en litt annen. Mange bedrifter henger ?penbart litt igjen i den gamle tankegangen, sier T?mmer.

Han tror noen er naive n?r det gjelder datasikkerhet, mens andre vil at mobilbruken skal v?re enkel og uten noen barrierer.

Mangler retningslinjer
Ogs? Norsk senter for informasjonssikring, NorSis, har inntrykk av at norske bedrifter ikke sikrer mobiltelefonene godt nok.

? Bedriftene b?r ha retningslinjer for hvordan de skal sikre informasjonen som finnes p? pc-er, nettbrett og mobiltelefoner. Det b?r v?re klart hva man kan ha liggende p? de ulike enhetene og hva slags sikring det skal v?re, sier seniorr?dgiver Christian Meyer i NorSIS.

Telenor mener bedriftene b?r ha en strategi med én eller flere sikkerhetsniv?er, avhengig av hvor mye sensitiv informasjon de har.

? Alle b?r bruke automatisk l?sefunksjon og pinkoder p? f?rste skjermbilde p? telefonen. Det samme inn til e-post og bedriftsapplikasjonene, sier T?mmer.

Ansatte er ekstra utsatt n?r de er p? reise. For ? redusere risikoen, kan bedriften ha egne mobiler og datamaskiner uten virksomhetskritisk informasjon som bare brukes p? reise.

? Man b?r ogs? ha l?sninger der en administrator eller din mobiloperat?r kan fjernl?se mobiltelefoner midlertidig eller permanent, eller fjernslette innholdet hvis de mistes eller stjeles.

Han mener bedriftene b?r vurdere om den har behov for ? styre hele fl?ten av mobiltelefoner og nettbrett. En administrator kan da sette sikkerhetsinnstillingene sentralt.

? Men unders?kelsen viser at mange bedrifter ikke engang bruker de mest grunnleggende sikkerhetsfunksjonene. S? det er det f?rste de m? s?rge for, sier T?mmer.

? Felles ansvar
22 prosent av norske arbeidstakere har mobiltelefon betalt av arbeidsgiver. Men bare en dr?y fjerdedel, 26 prosent, har retningslinjer for ? sikre innholdet i de ansattes mobiltelefon.

? Arbeidsgiverne og ansatte har et felles ansvar for ? sikre informasjon om bedriften og kundene. Men det hjelper ikke ? skylde p? de ansatte n?r mobiltelefonene forsvinner, dersom bedriften selv ikke har en sikkerhetspolicy, sier T?mmer.

SIKKERHETSTIPS
? Bedriften b?r utarbeide retningslinjer for hvordan innhold p? mobiltelefon og nettbrett skal sikres.
? Et minimumstiltak er ? bruke passord p? SIM-kort, f?rste skjermbilde og inn til e-post og annen sensitiv informasjon.
? Sensitiv informasjon p? mobiltelefon og nettbrett b?r krypteres.
? S?rg for ? ha mulighet til ? fjernslette innhold p? mobiltelefonene (leveres vanligvis av din mobiloperat?r)
? Skru av tr?dl?se nettverk og bl?tann p? b?rbart utstyr p? reise.
? Bruk utstyr uten virksomhetskritisk informasjon p? reise.
Kilder: Telenor, NorSIS

SLIK SIKRER VI MOBILEN
Hva slags informasjon har du tilgjengelig via mobiltelefonen din?
Informasjon om meg selv: 39 %
Informasjon om familiemedlemmer: 24 %
Bilder: 85 %
Musikk: 48 %
Privat e-post: 58 %
Jobb e-post: 26 %
Jobb-kalender: 21 %
Bedriftsinterne applikasjoner: 6 %
Annen bedriftsintern informasjon: 6 %

Er mobiltelefonen din sikret p? noen m?te:
Jeg har kodel?s p? SIM-kortet: 79 %
Jeg bruker automatisk l?sefunksjon: 52 %
Jeg har ekstra passord-beskyttelse: 10 %
Jeg har mulighet til ? fjernslette: 19 %
Min arbeidsgiver har retningslinjer for bruk av kodel?s p? telefon: 7 %
Ingen av delene 11 %
Vet ikke: 2 %
Sp?rreunders?kelsen er gjennomf?rt av Norstat for Telenor.

Telenor Norge er landets st?rste leverand?r av tele- og datatjenester. Via v?rt mobilnett og fastnett leverer vi tjenester innen telefoni, bredb?nd og kabel-tv til privat- og bedriftskunder over hele landet. Vi selger ogs? tjenester til andre telekom-operat?rer.Vi har 4200 medarbeidere fordelt p? over 30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard. Hovedkontoret v?rt ligger p? Fornebu i B?rum. 1000

Authors

Related posts

Top