Datasikkerhet

Gävle Hamn chooses BizView for their performance management and business intelligence initiatives

I l?pet av 2013 skal det vedtas hvilket omr?de som skal b?ndlegges for en tredje rullebane ved Oslo Lufthavn Gardermoen. Regjeringen har allerede vedtatt at det skal b?ndlegges areal. N? skal det vurderes hvor. Det er naturlig at det reises en rekke debatter rundt et slikt valg. Derfor ?nsker OSL ? v?re ?pen og tydelig p? prosessen som har v?rt og hvilket valg vi mener er best.
– Flyttingen fra Fornebu til Gardermoen l?rte oss at det er viktig ? tenke langsiktig. Regjeringen har allerede gjort et prinsippvedtak om at det skal b?ndlegges areal til en tredje rullebane. OSL har p? vegne av Avinor f?tt i oppdrag ? gjennomf?re en utredning for ? finne beste alternativ, sier pressesjef p? OSL Vegar Gystad.
En referansegruppe best?ende av alle sentrale akt?rer, deriblant OSLs vertskapskommuner, har fulgt arbeidet tett. Utredningen er n? p? offentlig h?ring blant alle ber?rte parter, f?r samferdselsdepartementet skal fremme saken for endelig beslutning.
– Vi opplever dette som en ryddig og ?pen prosess, der vi har kommet med en faglig anbefaling som sammen med h?ringsuttalelsene utgj?r et grunnlag for den videre prosess. Denne ledes av samferdselsdepartementet og milj?verndepartementet, f?r regjeringen bestemmer hvilket alternativ som skal velges, sier Gystad.
Tre alternativer
Utredningen startet med 15 ulike mulighetsstudier. Dette ble snevret inn til tre mulige alternativer. Et vestre alternativ (Nannestad), et ?stre alternativ (Ullensaker) og et nordre alternativ (Eidsvoll). OSL har f?tt bistand fra en rekke konsulent- og ekspert milj?er fra inn- og utland. Blant annet Ramb?ll, Asplan Viak, SINTEF, Swedavia, og eksperter ved lufthavnen i München. Utredningene er sv?rt grundig gjennomf?rt der f?lgende vurderingskriterier er brukt:
Flyoperative forhold, trafikk-kapasitet, grunnforhold, forflytning av hus og mennesker, st?y, forurensing av vann og grunn, p?virkning naturmilj?, luftkvalitet, klimautslipp, jordbruksomr?der, sand- og grusressurser, n?rmilj?ulemper, friluftsliv, kulturminner, grunnerverv, ?konomi.
– Det nordre alternativet ble ganske raskt forkastet p? grunn av flyoperative forhold. ?stre og vestre alternativ har begge blitt vurdert n?ye. Ut fra en totalvurdering, anbefaler OSL det ?stre alternativet. Det er alts? ikke enkle vurderinger eller enkelt-kriterier som har f?rt til v?r anbefaling. Det er det vi totalt sett vurderer som det beste alternativet for det norske samfunn, sier Gystad.
Konstruktiv dialog
OSL opplever at dialogen med omkringliggende kommuner har v?rt god underveis i utredningsarbeidet. OSL opplever ogs? at det er enighet om at det er fornuftig ? planlegge fremtiden slik at man kan f?lge utviklingen i flytrafikken.
– Vi opplever at det er enighet om at det er fornuftig ? b?ndlegge arealer tidlig for ? skape en forutsigbar situasjon for de ber?rte kommuner. Samtidig ser vi at ingen av de omkringliggende kommunene vil g? inn for en anbefaling som gj?r at akkurat deres kommune m? avgi areal. Vi p? OSL har respekt for dette, og har forst?else for at enhver kommune jobber for ? ivareta deres egne innbyggeres interesser. Derfor er beslutningsprosessen viktig. OSL utreder og anbefaler ? politikerne beslutter, avslutter Gystad.
Vedlagt ligger OSL Masterplan 2012 – 2050 til nedlastning
Oslo Lufthavn AS (OSL) eier og driver Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn Gardermoen. OSL er et viktig kommunikasjonsknutepunkt i Norge med mer enn 21 millioner reisende og mer enn 200 000 flybevegelser per ?r. Oslo Lufthavn AS er et heleid datterselskap av Avinor.
Vedlagte filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy