programvare

Gear By Carl Douglas lanserer Bluetooth tastatur til iPad

(Fornebu, 13. februar 2013) I fjerde kvartal 2012 var Telenors driftsinntekter 26,0 milliarder kroner, tilsvarende en organisk inntektsvekst p? 5 prosent. EBITDA f?r andre poster var 8,2 milliarder kroner, EBITDA-marginen var 31,5 prosent, og kontantstr?mmen var 4,6 milliarder kroner. For ?ret 2012 var driftsinntektene 101,7 milliarder kroner, EBITDA f?r andre poster var 32,8 milliarder kroner, EBITDA-marginen var 32,2 prosent og kontantstr?mmen var 20,5 milliarder kroner.

“Jeg er glad for ? kunne avslutte et begivenhetsrikt ?r med sterke resultater, og oppn?else av viktige milep?ler. Vi har sett en sterk ?kning i ettersp?rselen etter datatjenester i l?pet av ?ret. Lanseringen av 4G-tjenester i Norge og kj?pet av 3G-lisens i Thailand setter oss i stand til ? levere enda bedre mobiltjenester til kundene v?re. Med kj?pet av nye lisenser i India har vi sikret v?r fremtidige tilstedev?relse i dette vekstmarkedet. Telenors posisjon i VimpelCom har blitt gjenopprettet, og vi vil fortsette ? st?tte og bidra til selskapets utvikling,” sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor.
“For ?ret 2012 var den organiske inntektsveksten 5 prosent, EBITDA-marginen var betydelig forbedret fra ?ret f?r, og kontantstr?mmen var over 20 milliarder kroner. I l?pet av ?ret har vi gjort kraftige investeringer for ? forbedre brukeropplevelsen ytterligere, og for ? forberede for ?kt effektivitet og fortsatt l?nnsomhet,” sier Baksaas.
“Den fortsatt solide utviklingen til virksomheten i Norge reflekterer h?y ettersp?rsel etter Internett-tjenester via b?de mobil og fastnett. Innf?ringen av nye tilbud og investeringer i overlegen nettverkskvalitet gir v?re kunder de beste tjenestene, dekning, kapasitet og den siste mobilteknologien. De asiatiske virksomhetene viser nok et ?r med h?ye marginer. Ettersp?rselen etter smarttelefoner og data tar seg opp i Thailand og Malaysia, mens virksomheten i Pakistan har st?dig operasjonell forbedring ,” sier Baksaas.
Utbytte og fremtidsutsikter
“Som resultat av sterke driftsresultater og solid finansiell posisjon foresl?r Telenors styre et utbytte p? 6,00 kroner per aksje for 2012, som tilsvarer en ?kning p? 20% sammenlignet med 2011,” sier Baksaas.
“I 2013 forventer vi en inntekstvekst p? 3-5 prosent og en EBITDA-margin rundt 34%. Vi ser n? en mulighet for ? akselerere investeringene for ? sikre markedsposisjoner, og forventer investeringsgrad i omr?det 12-14 prosent. Med v?r solide posisjon og sterke fremdrift er jeg trygg p? at Telenor-konsernet vil fortsette ? skape verdi for v?re eiere og kunder,” sier Baksaas.
N?kkeltall
Tabellen nedenfor viser n?kkeltall for fjerde kvartal og ?ret 2012 sammenlignet med foreg?ende ?r:

(I millioner kroner, unntatt resultat per aksje)Fjerde kvartal?ret
2012201120122011
Driftsinntekter25 99025 433101 71898 516
EBITDA f?r andre inntekter og kostnader8 1797 41732 75530 526
EBITDA-margin f?r andre inntekter og kostnader (%)31,529,232,231,0
Justert driftsresultat[1]4 4983 53318 35315 217
Justert driftsresultat /driftsinntekter (%)17, 313,918,015,4
Resultat etter skatt og minoritetsinteresser3 193(2 709)9 4907 165
Resultat per aksje, i NOK 2.06(1,70)6.064, 45
Investeringer (capex)10 3713 82321 51111 907
Investeringer ekskl. lisenser og spektrum3 5713 63812 29911 441
Investeringer ekskl. lisenser og spektrum /Driftsinnt. (%)13,714,312,111,6
Kontantstr?m fra driften[2]4 6083 78020 45719 085
Netto renteb?rende gjeld ved periodens utl?p[3]33 08217 231

Det henvises til kvartalsrapporten som finnes p? http://telenor.com/investor-relations/reports/2012/q4/for mer informasjon.
Kontakt:
Scott Engebrigtsen, informasjonssjef, tlf: 90043484, E-mail:[email protected]
Meera Bhatia, informasjonssjef, tlf:46844959, E-mail:[email protected]
Priv. til red.:
Presse- og analytikerkonferanse
I forbindelse med resultatframleggingen vil en presse- og analytikerkonferanse bli avholdt onsdag 13. februar kl. 0900 i Auditorium A, Telenor Expo Bes?kssenter, i konsernets hovedkontor p? Fornebu. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas og konserndirekt?r ?konomi og finans Richard Olav Aa vil legge fram resultatene. Presentasjonen vil foreg? p? engelsk.
Overf?ring via Internett og mobiltelefon
Presse- og analytikerkonferansen blir overf?rt over internett, b?de som direkte sending og som opptak etter konferansen, p? http://telenor.com/investor-relations/reports/2012/q4/. Under direktesendingen er det mulig ? sende inn sp?rsm?l via internett. Det vil ogs? v?re mulig ? f?lge sendingen direkte eller i opptak p? mobiltelefon – send SMS med kodeord expo til 2440 eller +472440 fra utlandet.
Telefonkonferanse og sp?rsm?l
Presse- og analytikerkonferansen kan ogs? h?res telefonisk, med anledning til ? stille sp?rsm?l direkte etter presentasjonen og en sp?rrerunde i salen. Ring inn i god tid til (+47)23184545. Deltakerne blir bedt om ? lese opp sitt navn og selskap til en automatisk telefonsvarer, etterfulgt av # (firkanttast). For ? stille sp?rsm?l under sp?rrerunden, trykk *1 for ? stille deg i k?.
Materiale
Kvartalsrapporten og presentasjonene som brukes under presse- og analytikerkonferansen blir gjort tilgjengelig p? http://telenor.com/investor-relations/reports/2012/q4/­­.

[1] Justert driftsresultat er definert som driftsresultat minus andre poster og nedskrivninger
[2]Kontantstr?m fra driften er definert som EBITDA f?r andre inntekter og kostnader – investeringer ekskl. lisenser og spektrum
[3] Netto renteb?rende gjeld er definer som renteb?rende gjeld eksklusive n?verdien av lisensforpliktelser.

Telenor Norge er landets st?rste leverand?r av tele- og datatjenester. Via v?rt mobilnett og fastnett leverer vi tjenester innen telefoni, bredb?nd og kabel-tv til privat- og bedriftskunder over hele landet. Vi selger ogs? tjenester til andre telekom-operat?rer.Vi har 4400 medarbeidere fordelt p? over 30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard. Hovedkontoret v?rt ligger p? Fornebu i Oslo.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Jarl Karlsen Mob   #Lyse Elnett   #Midtre Ryfylkes   #Sikkerhet Vi