Datast?ttet konstruksjon

Geek Meet hjemme hos Viaplay

04-03-2013 10:52 Nordens Välfärdscenter I l?bet af de kommende ?r vil antallet af mennesker med kroniske sygdomme stige st?rkt, blandt andet fordider bliver mange flere ?ldre. De medicinske fremskridt bevirker ogs?, at flere kan leve l?ngere med en kronisk sygdom. I dette temahefte kommer vi bredt rundt om kronikere, der selv h?ndterer deres sygdom ? med ?et selvst?ndighed og livskvalitet til f?lge.

70-80 % af sundhedsudgifterne i de nordiske lande g?r i dag til kronikeromr?det
I l?bet af de kommende ?r vil antallet af mennesker med kroniske sygdomme stige st?rkt, blandt andet fordider bliver mange flere ?ldre. De medicinske fremskridt bevirker ogs?, at flere kan leve l?ngere med en kronisk sygdom. Civilisationssygdomme som diabetes, overv?gt og hjerte-karsygdomme, vil ligeledes medf?re, at vi f?r flere borgere med kroniske sygdomme i Norden. Samtidig vil antallet af borgere i den arbejdsduelige alder stagnere eller mindskes.
Opretholdelsen og videreudviklingen af indsatsen over for mennesker med kroniske sygdomme g?r det n?dvendigt at rationalisere og udnytte ressourcerne optimalt. Med telemedicinske l?sninger vil de borgere, der kan og vil, i langt st?rre udstr?kning selvst?ndigt kunne udf?re en r?kke af de ydelser, som i dag bliver udf?rt af personale i social- og sundhedssektoren.
I dette temahefte kommer vi bredt rundt om kronikere, der selv h?ndterer deres sygdom ? med ?et selvst?ndighed og livskvalitet til f?lge.
Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerr?det, social- och hälsosektorn.

Vedlagte filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy