Get vokser mest i Norge

(Oslo 16. mai 2014) Get er vekstvinneren i Norge i 2013. Post- og teletilsynets nye rapport
?Det norske ekommarkedet i 2013? viser at Get tar markedsandeler fra konkurrentene i b?de bredb?nds- og tv markedet.
? Vi er sv?rt glade at Get er f?rstevalget n?r norske kunder velger tv- og bredb?nds leverand?r. Dette er en kraftig tillitserkl?ring fra det norske folk som vi setter stor pris p?, sier Gunnar Evensen, administrerende direkt?r i Get.
Post- og teletilsynets rapport viser at Get er eneste selskap i Norge som ?ker markedsandelen i b?de bredb?nds- og tv-markedet.
– Alle i Get gj?r en fantastisk jobb hver dag for ? gi kundene v?re de beste kundeopplevelsene. Da er det inspirerende ? se at arbeidet gir resultater. Forrige uke ble vi k?ret til Norges beste kundeservice p? bredb?nd, og n? kommer tallene som viser at vi ogs? vokser raskest i Norge, sier Gunnar Evensen, administrerende direkt?r i Get.
Figurer fra Post- og teletilsynets rapport om det norske ekommarkedet 2013
Figur 51 Markedsandeler for fast bredb?nd i privatmarkedet, m?lt ved antall abonnement
2011 2012 2013
Telenor Norge 48,2 % 46,1 % 45,0 %
Get 11,5 % 12,6 % 15,1 %
NextGenTel 10,2 % 9,3 % 8,1 %
Viken Fiber* 1,1 % 2,1 % 5,3 %
Lyse Fiber 3,2 % 3,3 % 3,3 %
?vrige 25,8 % 26,6 % 23,3 %
Figur 70 Markedsandeler for overf?ring av TV-signaler m?lt etter antall abonnement. Alle aksessformer. Per utgangen av ?ret

2011 2012 2013
Telenor 46,4 % 45,9 % 45,7 %
Get 17,0 % 17,1 % 17,5 %
RiksTV 13,3 % 13,1 % 12,8 %
ViaSat 7,2 % 6,7 % 6,1 %
Viken Fibernett* 0,9 % 1,5 % 3,6 %
Lyse Fiber 2,1 % 2,3 % 2,3 %
NTE Marked 1,1 % 1,1 % 1,2 %
?vrige 11,9 % 12,2 % 10,8 %
* Skagerak Fiber, EB Kontakt og BOF gikk sammen med Viken
Fiber i 2013

12060Send som e-post

Authors

Related posts

Top