Telekom

GLAVA? effektiviserer informasjons- og dokumenth?ndtering

Statistisk sentralbyr? har i 4 ?r v?rt kunde hos TDC p? fast- og mobiltelefoni. Som offentlig innkj?per m?tte SSB dermed ut med nytt anbud etter at 4-?rs perioden n? g?r mot slutten.
Ansvarlig for anbudsprosessen hos SSB, Per Olav L?vbak, sier dette om avtalen: -N?r vi n? har valgt TDC for 4 nye ?r, er det ikke fordi prisene isolert sett er lavest, men fordi forholdet mellom pris og kvalitet fremst?r som klart best. Samtidig har vi 4 ?rs erfaring ? lene oss p?, og dette representerer et solid og positivt beslutningsgrunnlag.

For SSB var det ogs? viktig at TDC har gode l?sninger for Unified communications; samordnet kommunikasjon. I l?pet av 2014 skal SSB i Oslo flytte inn i nye lokaler, og i den forbindelse skal SSB vurdere nye l?sninger for samordnet kommunikasjon, der fast-telefoni, mobiltelefoni, video, sms og chat integreres i samme system. I denne prosessen vil TDC bidra med r?dgivning og l?sninger.

– Vi er selvf?lgelig sv?rt godt forn?yd med at Statistisk sentralbyr? ble v?rende hos oss, sier administrerende direkt?r i TDC AS, Ketil Kivedahl. – Dette betyr at vi har levert i henhold til forventningene, og at vi er konkurransedyktige b?de n?r det gjelder l?sninger, kompetanse, service og priser. For en kunde som SSB er gode kommunikasjonsl?sninger helt forretningskritisk, og vi gleder oss til ? ta fatt p?
4 nye ?r med spennende utfordringer, avslutter Kivedahl.

Den ?rlige verdien av avtalen er omlag 3 millioner kroner.

Statistisk sentralbyr? har hovedansvar for offisiell statistikk i Norge og har ogs? en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Rundt tusen medarbeidere bidrar til at samfunnsdebatt – og styring er basert p? best mulig informasjon og fakta. SSB har kontorer i Oslo og i Kongsvinger, og publiserer daglig statistikk og analyser p? ssb.no.

Om TDC
TDC er en totalleverand?r av kommunikasjonsl?sninger til bedriftsmarkedet og offentlig sektor i Norge og Norden. Over eget eid DSL- og fibernettverk tilbyr TDC det samme tjenestespekteret i Norge, Sverige, Danmark og Finland. V?r nordiske styrke ligger i ? gi kundene v?re tett oppf?lging og en solid markedsinnsikt ved lokal tilstedev?relse.
TDC er den eneste nordiske data- og teleoperat?ren som investerer i lokale aksessnett med bredb?ndskapasitet. Selskapet har bygget nettverk i og rundt 80 av de st?rste byene i Norden. Aksessnettene er koblet sammen gjennom et langdistansenettverk som utgj?r ett av Europas raskeste nett.
TDC i Norge inng?r i det nordiske TDC-konsernet, som er Danmarks ledende leverand?r av telekommunikasjon, med en ?rlig omsetning p? rundt 26 milliarder DKK (2011). I Norge er TDC i dag 200 ansatte, med hovedkontor i Oslo og avdelingskontorer i Stavanger, Bergen, Kristiansand, Arendal, Porsgrunn og Mandal.1000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Familien Dan Olofsson   #Fs Forskningsstiftelse   #Johan Glennmo   #Mats Bostr