God virkning av ?kt beredskap

(Fornebu 21. november 2013) De fleste Telenor-kundene har n? f?tt telefon- og bredb?ndsforbindelsen tilbake. Det har v?rt jobbet natt og dag etter uv?ret ?Hilde?, og den ?kte beredskapen har bidratt til rask feilretting, sier Bj?rn Amundsen, dekningsdirekt?r i Telenor Norge.
? Telenor og entrepren?rene har satt inn 60 personer i arbeidet med feilretting. Vi har kj?rt ut aggregater p? alle punkter vi anser at kraft er n?dvendig i ?motorveinettet? gjennom landsdelen. Det gj?r at de fleste kundene n? har f?tt forbindelsen tilbake, sier Amundsen.
? Mange har v?rt i en vanskelig situasjon, og vi gj?r det vi kan for ? f? rettet resten av feilene. Heldigvis ser vi at stadig flere kunder kommer p? nett. Rettetid er vanskelig ? angi. Feil rettes fortl?pende og vi antar at vi vil holde p? ut uken f?r det meste er p? plass, sier Amundsen
I ?yeblikket er status f?lgende:
Nordland: Mobil: Ingen feil, bredb?nd: 13 kunder, telefoni: 16 kunder.
Nord-Tr?ndelag: Mobil: 5 basestasjoner, bredb?nd: Ingen feil, telefoni: 47 kunder.
Fantastisk innsats ute i felten
? Det er grunn til ? rose entrepren?rene som har st?tt p? d?gnet rundt for ? h?ndtere feilsituasjonen. Det har v?rt et utrolig komplisert arbeid ? ofte i ulendt terreng og langt fra n?rmeste trafikk?re. Det har kort og godt v?rt en fantastisk innsats, sier Amundsen. Det har v?rt gode kommunikasjonslinjer mellom Telenor og andre akt?rer i arbeidet med ? begrense skadeomfanget, og s?rge for mest mulig effektiv feilh?ndtering.
Via Fylkesberedskapsledelsen fikk vi etablert samarbeid med NTE, og vi har v?rt i dialog med b?de Sivilforsvaret og Veivesenet. God kommunikasjon med (NTE) og Helgelandskraft gjorde ogs? at vi fikk samkj?rt feilrettingen p? viktige omr?der, sier Amundsen.
Tiltak etter Dagmar virker
Telenor har iverksatt en rekke tiltak etter stormen Dagmar i 2011, tiltak som har hatt positiv effekt p? feilrettingen i forbindelse med stormen Hilde.
? Vi har eksempelvis ?kt antall transportveier for trafikken mellom hovedknutepunkter i landsnettet. Vi har batteri-backup p? over 80 prosent av v?re mobilstasjoner, og vi har beredskapslager med mobile aggregater som kan benyttes for ? lade opp kritisk viktige basestasjoner i slike ekstremsituasjoner, sier Amundsen.
Telenor Norge er landets st?rste leverand?r av tele- og datatjenester. Via v?rt mobilnett og fastnett leverer vi tjenester innen telefoni, bredb?nd og kabel-tv til privat- og bedriftskunder over hele landet. Vi selger ogs? tjenester til andre telekom-operat?rer.Vi har 4200 medarbeidere fordelt p? over 30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard. Hovedkontoret v?rt ligger p? Fornebu i B?rum. 1000

Authors

Related posts

Top