Telekom

Gratis frakt over hele landet

Nett-lurte

Norge er helt i forkant n?r det gjelder lovregulert forbrukervern. Dette glemmer mange nordmenn n?r de kaster se ut i den store verden og netthandler. Er vi da med ett bortimot rettsl?se?
Nei, ikke rettsl?se, men vi ser at det i noen land kan v?re vanskeligere ? komme i havn med gode l?sninger p? klagesaker, sier direkt?r Ragnar Wiik i Forbrukereuropa, eller ECC-Net som er en forkortelse for The European Consumer Centre Norway.
? Av 31 000 klager til ECC-Net siste ?r, gjaldt hele 56 prosent netthandel, sier Wiik.
Av disse klagene ble 1982 behandlet av Wiik og hans kontor, Forbrukereuropa.
ECC-Net er EUs forbrukernettverk, og gjennom E?S-avtalen er ogs? Norge part. Siste ?r bevilget EU 4,5 millioner euro til ECC-Net og dets lokale kontorer. Avtaler er EU og det enkelte land betaler hver sin halvpart.
? N?r norske borgere klager p? en utenlandsk motpart, det kan v?re et hotell, en ferieklubb eller et bilkj?p, f?r vi klagen p? v?rt bord og pr?ver ? l?se den i samarbeid med motparten og v?rt kontor i det land leverand?ren befinner seg.
? Tilsvarende f?r vi til oss klager fra utlendinger som ikke er forn?yd med handel med norske parter. Sv?rt ofte gjelder dette fritidsaktiviteter, kultur, kj?p av billetter og leie av bil.
I Norge har vi godt forbrukervern, Vi har nasjonale rettigheter og tvistel?sningsordninger som ofte er gratis for forbrukerne.
Et eksempel p? at du kan handle trygt her hjemme er hvis du finner Trygg E-handel-logoen p? siden du handler p?. Men noen useri?se bedrifter bruker logoen uten lov. Sjekk derfor at du kommer videre til Trygg E-handels hjemmeside ved ? trykke p? logoen. Distansehandel Norge er bransjeorganisasjonen for de seri?se nettbedriftene.
? Nordmenn f?ler seg trygge, og det gj?r oss litt slappe og skj?desl?se n?r vi handler med utlandet. Ja, det er ikke en gang alltid vi er klar over at vi beveger oss ut av landet n?r man er p? nettet, sier Wiik og oppfordrer nordmenn til ? sjekke grundigere hvem man handler med. Varsellamper b?r blinke n?r siden du er p? ikke har tydelig kontaktinformasjon, n?r knapper og symboler ikke fungerer, n?r ikke avtalevilk?r og rettigheter er godt synlig og n?r du ikke er garantert mot skjulte tilleggsgebyrer.-
Unng? ? betale p? forskudd, hvis mulig. Det er kjedelig hvis hotellet du har booket rom p? er konkurs n?r du ankommer. Bruk kredittkort, ikke debetkort som betalingsmiddel.
? EU har skj?nt hvor viktig forbrukerinteressene er. Mer enn halvparten av all omsetning av varer og tjenester innen EU er B2C, business to consumer, og sv?rt mye gjelder grensekryssende handel. 40 prosent av klagesakene blir l?st, sier Wiik.
Med distansehandel menes alle handelsformer der ikke kj?per og selger fysisk m?tes.
Organisasjonen ble etablert som Norsk Postordreforening i 1983.
I alle ?r har Distansehandel Norge arbeidet for at postordre, seinere ogs? e-handel,
skal v?re en trygg og kundevennlig distribusjonsform.
Som en konsekvens av dette ble sertifiseringsordningen Trygg E-Handel etablert i 2011.
Trygg E-handel skal s?rge for klare, enkle og mer enhetlige rammer for forbrukernes
forventninger og netthandlernes forpliktelser ved handel p? nettet.3100

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy