programvare

Grensel?s dating – Nordmenn topper listen over dating p? tvers av landegrenser

31-01-2013 11:39 LuxSave AS Lyse Elnett er S?r-Rogaland og Midtre Ryfylkes lokale nettselskap og en del av Lyse AS, som eies av 16 kommuner i S?r Rogaland, og er det kraftselskapet som forvalter flest gatelys i Norge. Lyse Elnett vil med denne avtalen f? et moderne lysstyringssystem for gatelys som vil gi de 16 kommunene store muligheter til ? spare str?m samt at de ?ker driftsikkerheten p? gatelysene i kommunene.

Lyse Elnett er S?r-Rogaland og Midtre Ryfylkes lokale nettselskap og en del av Lyse AS, som eies av 16 kommuner i S?r Rogaland, og er det kraftselskapet som forvalter flest gatelys i Norge.Lyse Elnett vil med denne avtalen f? et moderne lysstyringssystem for gatelys som vil gi de 16 kommunene store muligheter til ? spare str?m samt at de ?ker driftsikkerheten p? gatelysene i kommunene.

Operat?ren vil se p? sin pc at lysene tenner n?r de skal, samt at han ogs? vil motta feilmelding om det oppst?r tekniske feil. Dette bedrer arbeidsforholdene til operat?ren, i tillegg til ? redusere driftskostnadene for gatebelysning.
Dette er et system som gir innbyggerne i kommunene bedre service og er tilrettelagt for at kommunene kan spare 30-60 % av sitt n?v?rende str?mforbruk. I tillegg reduseres driftsutgifter knyttet til gatebelysning med 30-50 %, samt bedrer operat?renes arbeidsforhold.
Belysning av veier, parker og lysl?yper st?r for 20-40% av de totale utgiftene til daglig drift og vedlikehold av veier og gater, viser beregninger fra Vegforum for byer og tettsteder, s? her er det store muligheter for ? spare mye penger.
Med denne avtalen vil LuxSave AS n? levere lysstyresystemer til ca. 10 % av det totale antall kommunale gatelys i Norge.
Dette er en meget h?y markedsandel, siden de fleste gatelys i Norge enda ikke har et framtidsrettet styresystem.

Om LuxSave:
LuxSave AS er en norsk bedrift som utvikler og produserer l?sninger for smart lysstyring. Vi holder til i Trondheim, og sitter strategisk plassert p? Innovasjonssenter Gl?shaugen p? NTNU blant viktige samarbeidspartnere. Vi er en ung og ekspansiv teknologibedrift, noe som gir oss en rekke fordeler. Vi er fleksibel, og kan enkelt tilpasse v?re l?sninger etter v?re kunders behov. Vi er ?pen for tilbakemeldinger og samarbeid for videre utvikling.
LuxSave styringssystem ?pner for forenklet vedlikehold, ?konomisk gevinst og legger opp til en energieffektiviserende hverdag. V?re l?sninger er i hovedsak rettet inn imot norske og utenlandske kommuner og offentlige arenaers behov for ? kunne levere b?de milj?vennlige og besparendealternativ, i forhold til gamle og ineffektive systemer. L?sningene er lagt til rette for bedret sikkerhet p? veiene, og da spesielt med tanke p? v?rt vinterm?rke land.
V?re verdier
Sikkerhet
Vi er opptatt av sikkerhet rundt oss, b?de n?r det gjelder datasikkerhet og trafikksikkerhet p? veiene. Derfor er alt vi gj?r preget av at sikkerhet st?r i sentrum.
P?litelighet
Vi er opptatt av at kunden skal v?re trygge p? oss og v?re l?sninger, og vi vil gj?r v?rt ytterste for at dette vedlikeholdes. Det er viktig for oss at systemet alltid skal fungere slik som forventet, og at LuxSave blir regnet som en p?litelig samarbeidspartner.
B?rekraftighet
Milj? er viktig for oss, og vi tror p? et b?rekraftig samfunn. V?re l?sninger og v?r virksomhet er bygget p? tanken om en b?rekraftig fremtid og b?rekraftige l?sninger for fremtidige generasjoner.
Utvikling for forbedring
Vi tror at ny teknologi vil ?pner for nye muligheter og gi rom for stadig utvikling og forbedring mot en stadig mer b?rekraftig fremtid, samt gi rom for ?kt sikkerhet og p?litelighet. Derfor er vi i stadig utvikling for ? bli bedre p? det vi gj?r.

For mer innformasjon kontakt:
Geir S?r? Mob 908 30 159 Mail: [email protected]
Salg og markedsleder
Jarl Karlsen Mob 913 22 393 Mail: [email protected]
Daglig leder

www.luxsave.com

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy