Gule Sider med helt ny trafikktjeneste – lanserer ruteplanlegger for kollektivtrafikk for hele landet!

P? kun kort tid har det HMS- og teknologiselskapet Mellora AS signert kontrakter for bedriftstilpasninger av sin mobil-app ?HSEQ? med en rekke norske og internasjonale kunder.
?HSEQ? er et HMS-meldesystem som ansatte rundt omkring i hele verden kan laste ned og bruke gratis p? sin Android, iPhone eller Windows Phone, men antallet organisasjoner som ser nytten i ? ta i bruk sine egne versjoner av denne relativt nye teknologien i sitt sikkerhetsarbeid er ?kende.
Mellora AS har inng?tt avtaler p? l?pende b?nd med Aker Solutions (Aker Pusnes), Marine Harvest, TV 2 Norge og Svitzer (Nederland) og BMS AS (Danmark). Felles for dem alle er at de ?nsker ? redusere bruken av papirer til dette arbeidet og ? effektivisere datainnsamlingen.
– Mengden papir, i form av papirskjemaer og blokker, som brukes i l?pet av et ?r er enorm, sier Trond Hansen, daglig leder og grunnlegger av Mellora AS. Ikke bare p?virker det milj?et, men det koster jo ogs? alle bedriftene og organisasjonene un?dvendig mye penger. Mens et papir kun kan brukes én gang til dette form?let, kan en app brukes om og om igjen.
Fokuset p? HMS i eksempelvis byggerbransje, oljesektor og ikke minst den offentlige sektor er stort. Enhver bedriftsleder vet at HMS m? ivaretas b?de for ? sikre sine ansatte og for ? oppfylle myndighets- eller kundekrav, men ogs? fordi manglende fokus p? HMS kan gi uante store kostnader.
– N?r man vet at én sykemeldingsdag koster i snitt 2600 kroner (ref. Karl-Gerhard Hem, samfunns?konom og forsker i helseavdelingen hos SINTEF Teknologi og Samfunn), sier det seg selv at det er mye penger ? spare for bedrifter og organisasjoner som er i forkant av problemene. Ved ? bruke v?r HMS-app ?HSEQ? har v?re kunder sett at det er lettere ? f? de forskjellige ansatte involvert, og det er tross alt fra de ansatte at for eksempel meldinger om nestenulykker eller forebyggingsrapporter m? komme, sier Hansen.
Appen inneholder pr. i dag rapporteringsmulighet for avvik, ulykker, nestenulykker og forbedringer. Det arbeides for tiden med ? bygge inn egen systematikk for vernerunder og s?kalte sikker jobbanalyser i tillegg, noe som kompletterer HMS-appen ytterligere.
For mer informasjon, ta kontakt med daglig leder Trond Hansen, tlf. 41276710, mail. [email protected]
Se informasjonsanimasjon her: http://youtu.be/50h9H13lQbg

Mellora AS
www.mellora.no

Mellora leverer mobilapplikasjoner relatert til HMS og kvalitetsstyring til bedrifter og organisasjoner i b?de Norge og utlandet. Vi skal forenkle prosessen med datainnsamling relatert til dette, samt tilby andre tjenester som omhandler de nevnte tema. 01100

Authors

Related posts

Top