Data

Halvveis til dobbelt s? stor ? og vi er i rute

(Gardermoen, 27.02.2014) Etter f?rste spadetak i 2011 er utbyggingen av ny avgangs- og ankomsthall, ny jernbanestasjon og ny pir halvveis. N?r utbyggingen er fullf?rt i april 2017 vil kapasiteten p? Oslo Lufthavn v?re 28 millioner passasjerer mot dagens 23 millioner.
– ?pningsdato er n? satt til 27. april 2017, sier administrerende direkt?r i Oslo Lufthavn, Nic Nilsen.
Samtidig drift og utbygging
Det har helt fra begynnelsen v?rt et premiss at utbyggingen ikke skulle v?re til hinder for flytrafikken. Samtidig som OSL flere ganger er k?ret til Europas mest punktlige flyplass, gjennomf?res et av Norges st?rste landbaserte utbyggingsprosjekter.
– Utfordringen v?r er ? bygge og drifte samtidig p? samme sted, med suksess. At vi n? er halvveis og har lyktes med ? opprettholde en god punktlighet, ogs? p? vinteren, er vi sv?rt tilfredse med, sier Nilsen.
I januar var det 750 personer p? byggeplassen, og i byggeprosjektet er man langt under gjennomsnittet i bransjen n?r det gjelder skader som har f?rt til frav?r.
– Sikkerheten til folk er av h?yeste prioritet. Etter tre ?r med byggearbeid har vi ikke hatt noen alvorlige hendelser, og antallet skader som har f?rt til frav?r er p? et gledelig minimum, sier Nilsen.
Reisen skal g? som normalt
N?r utbyggingen er ferdig skal det v?re korte gangavstander fra den nye piren, tilrettelagt for offentlig transport og mange spennende handle- og spisetilbud.
– Vi har valgt en passasjervennlig l?sning, vi utvider den eksisterende Terminalen for ? ?ke kapasiteten og vi har lagt vekt p? ? beholde konseptet med en kompakt flyplass med korte avstander, sier Nilsen og legger til at dette ogs? skal gjelde for passasjerene underveis i byggingen.
– Det krever mye planlegging og koordinering, og vi legger v?r ?re i ? gj?re alt vi kan for at utbyggingen ikke skal ramme passasjerene og at reisen skal g? som normalt.
Flere midlertidige l?sninger
For at den omfattende utbyggingen ikke skal p?virke reisen til passasjerene, kreves flere kompenserende tiltak.
Flere gater er stengt for ? koble den nye piren p? den eksisterende terminalen. En av konsekvensene er at det blir mer busstransport i utbyggingsperioden. I august 2012 ?pnet ogs? en midlertidig innenlandspir, etter ?nske fra passasjerer og flyselskapene, for ? unng? busstransport til og fra innenlandsflyene.
Forutsigbarhet for alle
?pen og presis kommunikasjon om utbyggingen har v?rt viktig i utbyggingsprosjektet, og vil ogs? ha stor betydningen i tiden frem mot ?pningen.
– Vi satser p? ? v?re ?rlige og ?pne med passasjerene og de som jobber p? flyplassen. Rundt 15 000 personer fordelt p? 150 bedrifter har sin arbeidsplass ved OSL. Vi gj?r alt for at vi kan love en viss forutsigbarhet for alle, sier Nilsen.
Klimavennlige grep
Oslo Lufthavn har som m?l ? v?re s? klimavennlig som en flyplass kan v?re. Derfor er det gjort en rekke grep for ? redusere karbonfotavtrykket til flyplassen.
– Blant annet blir taket p? den nye piren i tre, og ikke st?l. Oslo Lufthavn er en av de f?rste i verden til ? ta i bruk sn? til nedkj?ling, og kloakk til oppvarming, sier Nilsen.
– En bekreftelse p? at vi gj?r noe rett, er at den nye avgangs- og ankomsthallen og den nye piren sertifiseres til klasse ?Excellent? i Breeam Bespoke. Dette er en anerkjent og mye utbredt internasjonal milj?sertifiseringsordning for bygg, og valget av tretak p? den nye piren, samt gode energil?sninger med kloakk og sn?, gir her god uttelling.
I tillegg utvides jernbanestasjonen for ? legge til rette for et ambisi?st m?l om 70 % kollektivandel. Per 2013 reiser 65 % med kollektivtransport til og fra flyplassen.
Se film p? hvordan Oslo Lufthavn vil se ut i 2017 her: Oslo Lufthavn i 2017 (Youtube)
Relatert materiale, bilder og illustrasjoner vedlagt under.
Oslo Lufthavn AS eier og driver Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn. Oslo Lufthavn er et viktig kommunikasjonsknutepunkt i Norge med ca. 23 millioner reisende og mer enn 230 000 flybevegelser per ?r. Oslo Lufthavn AS er et heleid datterselskap av Avinor.
Vedlagte filer
7080

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Canal Digital Kabel   #Fakta Siden   #Telenor Norge   #TV