Datasikkerhet

HCL Technologies’ Kunde Forum konsept vinner anerkjent industri pris

05-12-2012 15:44 Oslo Lufthavn AS Nobels fredspris skal deles ut mandag 10. desember. Prisen gikk som kjent til EU, og mange europeiske ledere og artister ankommer Oslo via Oslo Lufthavn Gardermoen s?ndag 9. desember og mandag 10. desember.

De aller fleste vil lande og reise ut av flyplassen ved den milit?re delen av lufthavnen eller ved GA-terminalen p? vestsiden av flyplassen.
Den ?vrige flytrafikken p?virkes minimalt av trafikken i forbindelse med Nobels fredspris.
? h?ndtere en slik ankomst er en komplisert operasjon for en lufthavn. Det er mange VIP-personer, mange VIP-fly og et stort sikkerhetsoppbud rundt ankomst og landing. Derfor er det mange akt?rer som er involvert i mottaket.
Vi ?nsker med dette ? informere media om hvem de skal forholde seg til:
Utenriksdepartementet h?ndterer akkreditering av journalister, informasjon om ankomst og avreise for prisvinnere, statsledere og offisielle gjester. Kontaktperson er:
Kristin Helene J?rgensen Hafseld
Tlf: 916 18 604
e-post: [email protected]
Eyeworks Dinamo st?r for artistmanagement, og vil kunne svare for sp?rsm?l om artistene som kommer. Kontaktperson er:
Dag Hvaring
Tlf: 901 53 848
e.post: [email protected]
Nobelinstituttet h?ndterer sp?rsm?l knyttet til selve prisen og prisutdelingen. Kontaktperson er:
Sigrid Langebrekke
Tlf: 986 42 900
e-post: [email protected]
Oslo Lufthavn AS (OSL) eier og driver Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn Gardermoen. OSL er et viktig kommunikasjonsknutepunkt i Norge med mer enn 21 millioner reisende og mer enn 200 000 flybevegelser per ?r. Oslo Lufthavn AS er et heleid datterselskap av Avinor.

A to już wiesz?  Nytt nasjonalt arkiv for forskningsdata

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy