design

Helt kurant med ukurante st?rrelser

For NITH er det viktig at det dannes gode m?teplasser for studenter og n?ringslivet. Det er stor p?gang fra bedrifter og byr?er som ?nsker ? komme i kontakt med v?re studenter, b?de i forhold til hovedprosjekter og fremtidig ansettelse. I tillegg er NITH opptatt av at studentene skal f? kunnskap om hva ulike bedrifter og byr?er jobber med slik at de f?r en enda bedre forst?else av hva arbeidslivet inneb?rer. Karriere-torsdagene skal derfor legge forholdene enn? bedre til rette for v?re studenter og n?ringslivskontakter.

Karriere-torsdagene avholdes p? NITH den f?rste torsdagen i m?neden. Bedrifter og byr?er presenterer seg selv og hva de holder p? med i form av spennende case eller prosjekter. I tillegg vil studentene f? kursing i hvordan s?knadsprosesser foreg?r. Temaene vil variere, men det kan for eksempel v?re trening i CV- og s?knadsskriving, intervjutrening og personlighetstesting. Vi avslutter med mingling i studentkroa, hvor vi serverer pizza og tilh?rende drikke.
De resterende karriere-torsdagene i 2013 arrangeres p? f?lgende datoer: 18. april | 2. mai | 3. oktober | 7. november | 5. desember

NITH er den eneste h?gskolen i Norge som har spesialisert seg p? bachelor- og masterutdanning innen IT. Vi leverer utdanning som sikter inn p? det markedet studentene skal m?te n?r studietiden er over. NITH legger sin ?re i hele tiden ? v?re oppdatert p? det siste innen fagomr?det. Vi samarbeider tett med n?ringslivet og har fokus p? studentn?rhet.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Filip Elverh   #TV