Hitman Blood Money now available as browser based demo at Viagame

LG SIMS er det f?rste digitale serviceverkt?yet p? markedet som gir mont?rene mulighet til enkelt ? analysere og feils?ke LGs DX-produkter ved hjelp av en praktisk Android-applikasjon.
Oslo, 21. mars 2013 ? LG Electronics lanserer n? verk­t?yet SIMS, som gj?r det enkelt for sertifiserte mont?rer ? analysere og feils?ke LGs varmepumper. LG SIMS er markedets f?rste digitale serviceverkt?y for LGs klima­anlegg og varmepumper, som lar servieknikeren se n?yaktig hva som foreg?r i systemet. Alle klimaanlegg og varmepumper fra LG kan n? enkelt feils?kes uten at utstyret m? demonteres eller at man m? kj?re lange testprosedyrer for ? f? svar.
Ved hjelp av LG SIMS kan mont?ren koble seg til varmepumpen via en app som styres fra en Android-basert smarttelefon. N?r varme­pumpen er koblet til, er det enkelt for mont?ren ? se hvordan den fungerer. LG SIMS opplyser om effekt, forbruk og annen viktig driftsinformasjon. I applikasjonen kan man for eksempel lese av komporessor-Hz, verdiene for alle sensorene og ekspansjonsventilens puls. Det er ogs? mulig ? logge driften av varmepumpen for ? sikre at den arbeider optimalt. Takket v?re TSG-funksjonen (Trouble Shooting Guidebook) har servieknikeren alltid tilgang til fullstendige og riktige opplysninger om produktet p? mobiltelefonen, og kan dermed utf?re en korrekt feils?king.
? Som f?rste produsent p? markedet er vi glade og stolte over ? kunne tilby dette anvendelige analyseverkt?yet som vil forenkle og heve servicekvaliteten for b?de samarbeids­partnerne v?re og alle de sertifiserte mont?rene som jobber med LGs klimaanlegg og varmepumper. Det sier Stefan Lögdberg, som er teknisk sjef for varmepumper hos LG Electronics i Norden. SIMS kan enklest sammenlignes med ? utf?re service p? bilen ? i dag er det vanlig ? koble bilens datamaskin til et program som forteller om feil og eventuelle tiltak f?r service igangsettes.
Ved hjelp av SIMS blir feils?kingen enkel og effektiv, og mont?ren kan raskere utbedre eventuelle feil. For sluttbrukeren holdes b?de tidsbruk og utgifter knyttet til servicen p? et minimum. Sluttbrukeren f?r fagmessig, kvalitets­messig og rask service om det skulle oppst? problemer med varmepumpen.
Lanseringen av LG SIMS er en del av LGs strategi om ? satse p? kvalitetsmessig opp­l?ring og kompetanseutvikling for mont?rer og samarbeidspartnere. Ved LGs nordiske oppl?ringssenter AE Academy i Stockholm har mer enn tusen mont?rer fra hele Norden f?tt oppl?ring og sertifisering siden oppstarten i 2010. SIMS er n? en naturlig del av det omfattende oppl?ringsprogrammet.
Distribut?r i Norge er Bauer Energi.
H?yoppl?ste bilder
?nsker du bilder med h?y oppl?sning? G? til LGs bildearkiv og skriv ?SIMS? i s?keruten p? venstre side.
# # #
Om LG Electronics
LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) er en av verdens st?rste leverand?rer og en innovat?r innenfor hjemmeelektronikk, hvitevarer og mobil kommunikasjon. Gjennom 117 selskap verden rundt, omsatte LG globalt for 49 milliarder USD i 2011. LG best?r av fire forretningsomr?der; Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance, og Air Conditioning & Energy Solutions ? og er en av verdens st?rste produsenter av flat-TV, mobiltelefoner, luftvarmepumper, vaskemaskiner og kj?leskap. Siden oktober 1999 har LG Electronics ogs? v?rt representert i Norden. Den nordiske omsetningen utgjorde rundt 2 milliarder SEK i 2011. For mer informasjon, bes?k www.lg.com.

Om LG Electronics Air Conditioning & Energy Solutions
LG Electronics Air Conditioning & Energy Solution Company er et globalt ledende selskap i markedet for oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering (HVAC) og energil?sninger. Selskapet tilbyr et bredt utvalg, fra konsumentprodukter til industri- og spesialiserte luftkondisjoneringssystemer, inkludert produkter for oppvarming, ventilasjon og luftkondisjonering. LG AE tilbyr ogs? l?sninger for solenergi og LED-belysning. LG AE har ekspandert innen spesialiserte B2B-l?sninger med spesielt fokus p? milj?vennlighet og energieffektivitet. Gjennom innovativ teknologi, store investeringer i forskning og utvikling, samt effektive markedsf?ringsstrategier, har LG AE sl?tt sin egen salgsrekord hvert ?r siden ?r 2000.
Vedlagte filer

Authors

Related posts

Top