Data

Hockey er den nye folkesporten

Dette er den f?rste utgivelsen av Deloittes teknologi-, media- og telekommunikasjonunders?kelse med fokus p? norske forbrukeres medievaner. Med fokus p? fire generasjoner og fem aldersgrupper gir unders?kelsen innsikt i hvordan forbrukere i alderen 14-75 ?r bruker og forholder seg til media, digitale enheter og tjenester, mobilteknologi, internett, deres holdninger og vaner knyttet til reklame og sosiale nettverk, samt uttrykk for hva deres fremtidige preferanser vil v?re.
Unders?kelsen ble utf?rt av et uavhengig gallupbyr? fra november 2012 til februar 2013. Unders?kelsen tar utgangspunkt i intervjuer med 1.877 norske innbyggere, som har utf?rt unders?kelsen over internett. Alle aldersgrupper har blitt stilt identiske sp?rsm?l. Unders?kelsen er ogs? gjort i 9 andre land, bl.a USA og UK.
Noen interessante n?kkelfunn er:
Nordmenn har h?yest andel av eierskap av digitale enheter p? tvers av alle aldersgrupper av alle landene i unders?kelsen

Norge har flest ?digitale altetere?, dvs. eiere av laptop, smarttelefon og nettbrett

58% av nordmenn bruker internett prim?rt til ? lese nyheter

Internett hjemme er den h?yest verdsatte abonnementstjenesten og 50% er villige til ? betale for raskere internett

42% eier en DVR (Digital TV-boks)

85% oppgir at anbefalinger fra familie og venner er den formen for reklame som p?virker dem mest. TV ? reklame er rangert som nr. 2.

Deloitte yter tjenester innen revisjonsvirksomhet, konsulentvirksomhet, advokattjenester samt Corporate Finance og transaksjonsr?dgivning. Vi arbeider for en rekke internasjonale selskaper og norske virksomheter innen privat og offentlig sektor. Deloitte kombinerer verdensledende innsikt med et unikt arbeidsmilj? og en kultur som sammen med v?re kunder alltid s?ker ? finne og utvikle de beste l?sningene p? forretningskritiske problemstillinger. Deloitte har 1200 ansatte ved 20 kontorer i Norge. Deloitte i Norge er en del av Deloitte Touche Thomatsu Limited (DTTL), verdens st?rste leverand?r av revisjons- og r?dgivningstjenester med mer enn 200.000 ansatte i over 150 land.Vedlagte filer
2000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #HP   #IT   #Stig Alstedt