kommunikasjon

H?y anleggstilgjengelighet grunnet nettverksredundans

H?y anleggstilgjengelighet grunnet nettverksredundans
25-07-2014 14:02 Phoenix Contact Norge De nye redundansmodulene PRP fra Phoenix Contact ?pner for parallell nettverksredundans uten omkobling og ?ker dermed sviktsikkerheten i energinettverk.

De nye redundansmodulene PRP fra Phoenix Contact ?pner for parallell nettverksredundans uten omkobling og ?ker dermed sviktsikkerheten i energinettverk.
Modulene muliggj?r enkel oppbygging av et parallelt, ytterst tilgjengelig nettverk helt uten konfigureringer. Ved oppstart m? komponentene kobles til i henhold til fargemerkingen p? utstyret. Diagnostikkfunksjoner via LED-er samt en potensialfri signalkontakt st?tter i tillegg oppbyggingen og driften av det parallelle nettverket.
For bruk i energianlegg m? komponenter t?le ekstreme elektromagnetiske, elektrostatiske og klimatiske krav. Disse er spesifisert i standardene IEC 61850-3 og IEEE 1613, som ogs? im?tekommes av redundansmodulene. Spenningsforsyning med et stort forsyningsomr?de s?rger for p?litelig drift ogs? ved svingninger i anleggets forsyningsspenning.
S? langt har man oppn?dd h?y anleggstilgjengelighet enten via vanlige metoder med RSTP, eller man har benyttet egne metoder med rekonfigureringstider p? f? millisekunder. For anvendelser p? energiomr?det er selv ikke slike korte omkoblingstider tilstrekkelig ? her kreves en nettverkstilgjengelighet helt uten omkoblingstider. Med Parallel Redundancy Protocol (PRP), en metode som er standardisert i henhold til IEC 62439-3, er en tilsvarende h?y nettverkstilgjengelighet mulig.
Modulene muliggj?r enkel oppbygging av et parallelt, ytterst tilgjengelig nettverk helt uten konfigureringer. Ved oppstart m? komponentene kobles til i henhold til fargemerkingen p? utstyret. Diagnostikkfunksjoner via LED-er samt en potensialfri signalkontakt st?tter i tillegg oppbyggingen og driften av det parallelle nettverket.
For bruk i energianlegg m? komponenter t?le ekstreme elektromagnetiske, elektrostatiske og klimatiske krav. Disse er spesifisert i standardene IEC 61850-3 og IEEE 1613, som ogs? im?tekommes av redundansmodulene. Spenningsforsyning med et stort forsyningsomr?de s?rger for p?litelig drift ogs? ved svingninger i anleggets forsyningsspenning.
S? langt har man oppn?dd h?y anleggstilgjengelighet enten via vanlige metoder med RSTP, eller man har benyttet egne metoder med rekonfigureringstider p? f? millisekunder. For anvendelser p? energiomr?det er selv ikke slike korte omkoblingstider tilstrekkelig ? her kreves en nettverkstilgjengelighet helt uten omkoblingstider. Med Parallel Redundancy Protocol (PRP), en metode som er standardisert i henhold til IEC 62439-3, er en tilsvarende h?y nettverkstilgjengelighet mulig.

A to już wiesz?  Advarer mot nettpirater

Phoenix Contact ble grunnlagt for over 80 ?r siden og er ledende produsent av elektrisk forbindelsesteknikk og industriell automatiseringsteknikk. Med over 11.000 medarbeidere, 50 egne datterselskaper og 30 salgspartnere skaper vi n?rhet til kundene p? stedet – over hele verden. I v?rt daglige arbeid legger vi alt til rette for fremskritt – med nyskapende l?sninger og med et tillitsfullt samarbeid mellom kunder og partnere, og med varig fremgang for begge parter som m?l.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy